Beton en het Betonakkoord

Milan vertical forest

Aan de slag met het Betonakkoord!

Het Betonakkoord, een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei in de bouwketen. Een groep vertegenwoordigers uit de cement- en betonindustrie en bouwsector heeft samen met opdrachtgevers de afgelopen 2½ jaar routekaarten gemaakt. Alles is zó voorbereid dat de resultaten ervan uitgevoerd kunnen worden. De ambitie is groot. Maar dat lukt alleen als de cement- en betonketen, de bouwsector en opdrachtgevers de innovaties versneld gaan implementeren.

Dossier Betonakkoord

2030

Het is de ambitie voor de betonketen om in 2030 49% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton terug te brengen in nieuwe producten.

Afbeelding
Betonhuis webinar 11 - Aan de slag Betonakkoord

2000+ kijkers

Betonhuis kijkt tevreden terug op een reeks van elf webinars over het verduurzamen van de betonsector. Per uitzending werd er 200 tot 300 keer gekeken.

Webinars Betonhuis

In 2021 heeft Betonhuis kennis met jullie gedeeld. In een serie webinars zijn relevante routekaarten vanuit de cement- en betonindustrie uitgediept. Wat kunnen betonproducerende bedrijven nu zelf doen? Hoe ziet de weg van CO2-neutraal cement eruit? Welke technische mogelijkheden zijn er tussen nu en vijf jaar binnen handbereik? Wat is van belang voor opdrachtgevers? Welke rol spelen de bouwers en ontwerpers? Kijk de serie terug op ons you-tube kanaal van Betonhuis. 

De presentaties van de webinars staan op deze pagina.

Kijk terug

Drie stappen

De aanpak om de betonsector klimaatneutraal en circulair te maken, bestaat uit drie stappen. Met de invoering van een aantal aanbestedingseisen die productierijp en kansrijk zijn, kan als eerste stap de komende twee jaar al een besparing van 15%-20% CO2-uitstoot en een flinke verhoging van recyclingpercentages gerealiseerd worden ten opzichte van 2021. De tweede stap is het versneld opschalen van innovaties. De laatste stap wordt gezet door marktpartijen die disruptieve innovaties ontwikkelen in consortia van bedrijven, opdrachtgevers en kennisinstellingen. Het streven is dat CO2-neutraal, volledig hergebruik van betonreststromen en betonelementen en slim, adaptief en circulair ontwerpen en bouwen dé standaard wordt in 2030. 

Koplopers

Met het Betonakkoord lopen we voorop in de wereld. Koplopers verlagen de milieudruk van beton en versterken hun innovatiekracht en concurrentiepositie. Meer weten?

Let's talk!

Afbeelding
Parkeergarage groen duurzaam
Afbeelding
Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord

Breed draagvlak

Aan het Betonakkoord nemen 74 partijen uit de sector deel: opdrachtgevers, bouwbedrijven, recyclingbedrijven, grondstoffenleveranciers, prefab- en betonmortelleveranciers, bindmiddelleveranciers en brancheorganisaties.

Jacqueline Cramer:

“Het Betonakkoord voert met de drie stappen een breed gedragen aanpak uit om ambitieus en versneld de gehele betonketen te verduurzamen. Vertegenwoordigers van alle partijen in de betonketen zijn hierbij betrokken: van producenten van prefabbeton en betonmortel tot constructeurs en ontwerpers, recycling- en sloopbedrijven, zand- en grindwinning en de publieke en private opdrachtgevers. Dat heeft er ook toe geleid dat Betonhuis en Betonvereniging de gekozen aanpak volledig onderschrijven."

Bekijk het dossier Betonakkoord

Laatste nieuws

Nieuwspagina
betonhuis_crsd.jpg

Vanaf 2024 start de laatste fase van het Betonakkoord 

Lees meer
Nieuwspagina
betonhuis_thema_co2-2.jpg

Nieuwe MKI Plafondwaarden en Circulariteitseisen 2023 voor de bouwsector

Lees meer
Nieuwspagina
betonhuis_betonakkoord_delegatie.jpg

Betonakkoord en Bouwakkoord Staal: samen met Overheid op weg naar een duurzame bouwsector

Lees meer
Nieuwspagina
co2-cursus.jpg

Succesvolle introductiecursus CO₂-reductie van de Betonvereniging

Lees meer
Nieuwspagina
persconferentie_nationaal_groeifonds.jpg

Beton Reinvented afgewezen door commissie Nationaal Groeifonds

Lees meer
Nieuwspagina
betonhuis_webinar_bv_betonakkoord.jpg

Kijk terug: webinar Betonakkoord over Beton Reinvented bij het Nationaal Groeifonds

Lees meer
Meer weten over beton? Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen:
full_name
CAPTCHA