kennispagina

Arbocatalogus betonindustrie

Werkgevers en werknemers in de betonindustrie hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden en richtlijnen hiervoor te respecteren. Om dit te bereiken is er op brancheniveau een arbocatalogus opgesteld. In deze arbocatalogus staan de gemaakte afspraken over hoe invulling kan worden gegeven aan de doelvoorschriften die de overheid stelt in de Arbowetgeving om gezond en veilig te kunnen werken.

De arbocatalogus is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de betonindustrie in Nederland en bevat een verzameling van praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in onze branche.

Twee arbocatalogi

Momenteel bestaan er nog twee verschillende arbocatalogi, een voor de betonmortelindustrie en een voor de betonproductenindustrie. In 2020 wordt er gewerkt aan een actualisatie en een integratie van deze beide arbocatalogi tot één arbocatalogus van de betonindustrie.