kennispagina

Arbocatalogus betonindustrie

Auteur: Betonhuis communicatie 30 juni 2020 Laatste update 14 april 2024

Werkgevers en werknemers in de betonindustrie hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden en richtlijnen hiervoor te respecteren. Om dit te bereiken is er op brancheniveau een arbocatalogus opgesteld. In deze arbocatalogus staan de gemaakte afspraken over hoe invulling kan worden gegeven aan de doelvoorschriften die de overheid stelt in de Arbowetgeving om gezond en veilig te kunnen werken.

De arbocatalogus is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de betonindustrie in Nederland en bevat een verzameling van praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in onze branche.

Twee arbocatalogi

Momenteel bestaan er nog twee verschillende arbocatalogi, een voor de betonmortelindustrie en een voor de betonproductenindustrie. De nieuwe Arbocatalogus is ter toetsing aangeboden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie, in 2023 zal deze na goedkeuring in gebruik worden genomen. 

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM