kennispagina

Nieuwe versie Ontwerptool Groen Beton

Auteur: Math Pluis Foto: Betonhuis 10 mei 2021 Laatste update 22 augustus 2023

De online Ontwerptool Groen Beton van Betonhuis maakt het mogelijk om zelf het milieuprofiel te bepalen van betonmortel en van betonproducten. De ontwerptool kan daarmee bijdragen aan het terugdringen van de milieubelasting van beton. In december 2022 is versie 6.0 gelanceerd. Bij opnieuw inloggen start automatisch de nieuwe versie.  

Versie 6.0 van de tool, die steeds meer gebruikers heeft, kan ook ingezet worden voor het maken van Life Cycle Analyses (LCA). De milieugerichte LCA is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. “De ontwerptool Groen Beton is daar één van”, aldus adviseur Math Pluis van Betonhuis. “In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. De tool begeleidt de gebruiker stap voor stap via diverse schermen bij het invullen van de specifieke gegevens, zoals mengselontwerp, transport, (constructief) ontwerp en uitvoering. In deze versie zijn in de zogenoemde set twee profielen verwerkt. Hiermee voldoet de update aan de EN15804.”

Wensen gebruikers

Volgens Pluis sluit de nieuwe update van de Ontwerptool Groen Beton aan bij de wensen van de gebruikers. Zo kan de gebruiker uit meerdere sloopprocessen kiezen en kent de tool meer dataprofielen voor de verdere verfijning van het productieafval. “Betonhuis heeft met veel gebruikers gesproken en de wensen geïnventariseerd. We zien in de update nu meer varianten die aansluiten bij de verschillende productiegroepen, zoals betonnen straatsteen of betonmortelmengsels. Je kunt nu in het sloopproces van een straatsteen een grijper kiezen. Voorheen was deze optie er niet. De LCA sluit hier nu beter op aan.” 

LCA laten valideren

Gebruikers kunnen hun resultaten laten valideren door een extern reviewbureau. Deze validatie wordt door opdrachtgevers steeds vaker gevraagd als onderdeel bij inschrijvingen voor projecten. Indien nodig of gewenst kan de gebruiker de met de ontwerptool berekende resultaten, na verificatie, laten opnemen in de Nationale Milieudatabase (NMD). 

Transparant

Gebruikers vinden in het achtergrondrapport de uitganspunten waarop de berekening gebaseerd is een van die uitganspunten is de achterliggende database die als basis voor de berekeningen gebruikt wordt. “SGS Intron beheert onze dataset. Veel data komen uit de Nationale Milieudatabase (NMD) en waar de NMD niet voorziet worden data uit andere databases gebruikt. De meest gebruikte database is de in Zwitserland beheerde wereldwijd gebruikte Ecoinvent-database. De gebruiker ontvangt na een LCA analyse een gebruiksvriendelijk rapport met de achterliggende databronnen. Dit kan worden overhandigt worden aan de klant wat de transparantie weer ten goede komt”, aldus Pluis.

Kosten aanschaf en gebruik

Bedrijven die zijn aangesloten bij sectorverenigingen van Betonhuis kunnen gratis gebruikmaken van de tool. U kunt hiertoe een actiecode aanvragen bij Betonhuis. 

Bedrijven die geen lid zijn van een van bij Betonhuis aangesloten sectorverenigingen betalen eenmalig € 450 voor de aanschaf van de tool en daarna € 330 per jaar voor service en onderhoud. Prijzen zijn excl. btw.

Bestelformulier


Bij aankoop kunnen per bedrijf maximaal twintig medewerkers hiervan gebruikmaken. U hoeft hiervoor de tool maar één keer te bestellen. Nadat u uw inloggegevens van ons heeft ontvangen, kunt u zelf uw collega’s uitnodigen. 

Meer informatie en toegang

Wilt u meer informatie over de Ontwerptool Groen Beton? Neem contact op met Math Pluis (0348 484400)Toegang tot de ontwerptool groen beton is te verkrijgen via https://www.ontwerptoolgroenbeton.nl/

Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN, Stenen en Blokken