nieuwspagina

Beton heeft lage milieubelasting in vergelijking met andere bouwmaterialen volgens TOTEM

Auteur: Edwin Vermeulen Foto: Betonhuis 23 mei 2019 Laatste update 3 september 2021

De Nederlandse bouw staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen: verstedelijking en hoogbouw, klimaatadaptatie en energietransitie. Bij al deze uitdagingen speelt de druk op het milieu door de productie van bouwmaterialen een grote rol. Belgisch onderzoek toont aan de milieubelasting van beton in vergelijking met andere bouwmaterialen laag is. Een conclusie die bevestigt dat beton duurzaam is.

Softwareprogramma TOTEM

Begin 2018 lanceerden onze zuiderburen het online programma TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials in buildings). Met deze software kunnen ontwerpers de milieubelasting van complete gebouwen op een objectieve manier inschatten. De totale milieubelasting wordt geanalyseerd aan de hand van de Europese norm 15804, aangevuld met extra indicatoren (ILCD/PEF). Het betreft de volledige levenscyclus van materialen, vanaf de productiefase tot en met de behandeling van het sloopafval. Bijzonder is dat ook het energieverbruik tijdens de gebruiksfase in rekening wordt gebracht (in de Nederlandse MPG wordt het energieverbruik niet meegenomen). Het resultaat wordt uitgedrukt in milieukosten in euro per m² bruto vloeroppervlak.

Verschillende bouwmaterialen in TOTEM vergeleken

De Universiteit van Leuven (B) heeft in opdracht van FEBELCEM de software toegepast op een rijtjeswoning en een appartementengebouw. Voor de analyse is gebruikgemaakt van de TOTEM-bibliotheek die verschillende materialen voor vloeren, daken, gevels (incl. ramen) en binnenwanden bevat. In het geval van de rijtjeswoning werden drie bouwtechnieken vergeleken: stapelbouw met baksteen, betonbouw en houtskeletbouw. Het verschil in milieukosten tussen de drie varianten bleek met minder dan 5% niet significant. TOTEM laat hierbij overigens zien dat gemiddeld 85% van de milieukosten afkomstig is van de materialen en 15% van het energieverbruik tijdens de gebruiksfase. 

Beton scoort beter dan staal en kruislaaghout

Ook voor het appartementengebouw werden drie constructievarianten vergeleken: staal, beton en kruislaaghout, een houtbouwproduct dat is opgebouwd uit kruislings verlijmde houten platen. Gemiddeld zijn deze materialen verantwoordelijk voor circa 90% van de totale milieukosten. Bij het appartementengebouw waren wel significante verschillen zichtbaar, zeker bij de milieukosten als gevolg van de productie van de bouwmaterialen. Deze liggen bij beton bijna de helft lager in vergelijking met staal, en bijna 30% lager dan bij kruislaaghout. Meer informatie: TOTEM-software

Contactpersoon Betonhuis

Edwin Vermeulen, stuur een e-mail