kennispagina

Welke cementsoort gebruik ik waarvoor?

Auteur: Betonhuis Cement Foto: Edith Verhoeven / Steef Croonen 30 juni 2020 Laatste update 14 maart 2023

Voor het uitvoeren van eenvoudige bouwprojecten zoals een fundering van een garage of schutting, of een terrasvloer,  kan men ervoor kiezen zelf beton te maken. Welk cement is daarvoor een goede keuze? En welke mengselsamenstelling wordt aanbevolen?

Cementsoorten

Welke soorten cement gebruikt kunnen worden voor welke doeleinden is af te lezen in onderstaande tabel.

 Cement
 Eenvoudig betonwerk
 Dekvloeren
 Metselwerk
 Voegwerk
Portlandcement 
CEM I 42,5 N
xxx xxx xx xxx
Snel Portlandcement 
CEM I 52,5 R
xxx x x xx
Hoogovencement 
CEM III/B 42,5 N
NEN 3550: LH/HS
xxx xx xx x
Metselcement 12,5 
MC 12,5
-- -- xx x

xxx zeer geschikt     xx geschikt      x minder geschikt      --  niet geschikt

 

Hoogovencement vs portlandcement

Voor toepassingen waarbij geen bijzondere eisen aan het beton worden gesteld, zijn zowel portlandcement als hoogovencement geschikt.

Portlandcement is zeer geschikt voor een snellere verharding.

Hoogovencement wordt ook gebruikt in constructies waaraan wel bijzondere eisen worden gesteld, zoals mestsilo's of constructies aan zee. Hoogovencement is nl. beter bestand tegen aantasting door sulfaten die voorkomen in zeewater, afvalwater en mest.

Deze cementsoorten kunnen ook met elkaar worden gemengd.

Kleur

Hoogovencement geeft een lichtere kleur beton dan portlandcement. Direct na ontkisten is hoogovencement felblauw, portlandcement is grijs. 

Toeslagmaterialen

Voor eenvoudig betonwerk wordt verder betonzand gebruikt en grind 4/16 en/of 4/32. Dit is grind met respectievelijk een korrelgrootte van 4 tot 16 mm of 4 tot 32 mm. Als aanmaakwater wordt leidingwater gebruikt.