nieuwspagina

Living Lab: leren om schadevrij te graven

5 oktober 2018 Laatste update 17 januari 2019

Je leert door te doen! Daarom verleent Betonhuis Riolering haar medewerking aan de realisatie van een Living Lab op het Bouw en infrapark in Harderwijk. Initiatiefnemer van het Living Lab is het SOMA College, dat de ambitie heeft om kenniscentrum te worden voor de bouw en infra. Het living lab bestaat uit een ondergronds kabel- en leidingenstelsel en stelt leerlingen in staat om te leren:

  • Hoe ze kabels en leidingen opsporen – m.b.v. de nieuwste technologieën;
  • Hoe ze moeten graven in de nabijheid van kabels en leidingen - machinebeheersing;
  • Hoe te anticiperen op wat ze in de grond vinden of geraakt hebben.

Leerlingen die de module “Schadevrij graven bij kabels en leidingen” met goed gevolg afronden krijgen een certificaat. Van de aan te leggen riolering leveren de producenten Kijlstra Riolering, Martens Beton en de Hamer elk een derde deel.

Zelf allround vakman GWW worden? Bekijk de opleidingsfilm van het Soma College: https://www.youtube.com/watch?v=rVToKW1PcjA