nieuwspagina

Onze gezondheid ligt onder de grond

15 december 2020 Laatste update 11 september 2021

Riolering zorgt ervoor dat afvalwater en hemelwater op een veilige en hygiënische manier worden afgevoerd. Om dit beschermende karakter van riolering van beton onder de aandacht te brengen, is Betonhuis Riolering gestart met de bewustwordingscampagne 'Onze gezondheid ligt onder de grond'. 

Volksgezondheid

In de middeleeuwen werden straten vaak als vuilnisbelt gebruikt. Regenbuien spoelden het vuil wel van de straten, maar daarmee was het niet weg; het kwam in beken of riviertjes terecht. Dat was niet alleen slecht voor de directe omgeving, maar ook voor het grond- en drinkwater. Het heeft nog tot de negentiende eeuw geduurd voordat de medische wetenschap ontdekte hoe belangrijk riolering is voor de volksgezondheid: riolering helpt voorkomen dat mensen in contact komen met vervuild water, dat bacteriën en ziektekiemen bevat. Dankzij deze sanitaire voorziening is de gemiddelde levensverwachting in de twintigste eeuw fors toegenomen.

Veiligheid

Aan riolering worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Afvalwater moet immers veilig worden afgevoerd. Riolering van beton biedt deze garantie. Ook nu de belasting van het riool fors toeneemt doordat er steeds meer op wordt geloosd.

Milieu

Beton beschermt het milieu en voorkomt dat vervuild water in beken of riviertjes terechtkomt. De grondstoffen voor beton zijn regionaal of lokaal, of op redelijke afstand, beschikbaar. Na het einde van de levensduur wordt beton gerecycled, bijvoorbeeld als fundatiemateriaal voor wegen of als granulaat voor het maken van nieuw beton. Dat maakt riolering van beton tot een milieubewuste keuze.

Bekijk de campagne