Jaarverslagen Betonhuis

Activiteitenverslag 2019

publicatiepagina
Remco Kerkhoven 5 oktober 2020

Er is veel gebeurd in 2019. Betonhuis heeft gewerkt aan onderwerpen als de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging Bouw, het Betonakkoord, circulariteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie, het imago van beton en gezond en veilig werken. Veel van deze onderwerpen hebben we uitgewerkt in specifieke doelstellingen, activiteiten en instrumenten. We hebben promotie en communicatie ingezet om deze te ondersteunen en uit te dragen.

Medio het jaar kwam de uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer was toegestaan en dat de bijbehorende AERIUS-calculator niet meer mocht worden gebruikt. Gelijktijdig werden er maatregelen getroffen omtrent poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) met zeer lage drempelwaarden. Onze industrie heeft veel hinder ondervonden van deze bestuurlijke chaos. Het kabinet heeft uiteindelijk een set maatregelen vastgesteld, waardoor de bouw ogenschijnlijk door kon gaan. Ogenschijnlijk, want ook al konden er weer vergunningen worden afgegeven, toch deden lagere overheden dat maar mondjesmaat onder druk van het samenwerkende bedrijfsleven.

Download de volledige versie

Meer jaarverslagen

Cover afbeelding Betonhuis Activiteitenverslag 2021 DEF.pdf cover
Jaarverslag Betonhuis

Betonhuis Activiteitenverslag 2021

Het jaar 2021 is een jaar geweest van een groeiende economie waarbij de betonindustrie een onmiskenbare rol speelt in het mede realiseren…
Cover afbeelding Betonhuis Jaarverslag 2020_DEF.pdf cover
Jaarverslag Betonhuis

Activiteitenverslag 2020

In het voorjaar 2020 werd de wereld, en daarmee ook Nederland, getroffen door COVID-19. De bouw is door vele inspanningen gelukkig niet…
Cover Activiteitenverslag Betonhuis 2018
Jaarverslag Betonhuis

Activiteitenverslag 2018

Eén jaar Betonhuis, het eerste jaarverslag. Een bijzonder moment. Op 1 december 2017 is Betonhuis formeel opgericht. Als Betonhuis zetten we ons elke…