Betonproducenten (BPN)

Projecten en artikelen

Betonproducenten investeren in nieuwe kennis voor low carbon cement en beton

CO₂-reductie door gebruik van gecalcineerde klei

De visie van de broers Riemersma: “Duurzaam beton moet een eerlijk verhaal zijn.”

Nieuwe cao voor de medewerkers in de betonproductenindustrie

Betonproducenten Nederland

Betonproducenten Nederland (BPN) is een productonafhankelijke vereniging van ondernemers in de betonindustrie. Betonhuis BPN vertegenwoordigt vooral leden uit MKB-(familie-) bedrijven met specifieke producten. We verzorgen bijeenkomsten voor de leden, behartigen de belangen van deze specifieke groep ondernemers en hebben werkgroepen rond praktische thema’s. De leden maken de vereniging. De informele structuur zorgt voor directe betrokkenheid, openheid en collegialiteit. 

Klik hier voor de ledenlijst

Wilt u lid worden van Betonhuis BPN? Meer informatie vind je op deze pagina

Voor leden BPN

Nieuwspagina
Betonnen beschoeiing

Oeverbescherming van circulair beton

Lees meer