Activiteitenverslag 2020

publicatiepagina
Anja van den Bogaart 12 juli 2022

In het voorjaar 2020 werd de wereld, en daarmee ook Nederland, getroffen door COVID-19. De bouw is door alle inspanningen gelukkig niet zoals veel andere sectoren compleet op slot gegaan. Op veel voor de industrie belangrijke dossiers is ook dit jaar weer veel werk verzet, in dit activiteitenverslag leest u meer hierover.

Download de volledige versie

Eerder verschenen Activiteitenverslagen

Cover Activiteitenverslag Betonhuis 2018
Jaarverslag Betonhuis

Activiteitenverslag 2018

Eén jaar Betonhuis, het eerste jaarverslag. Een bijzonder moment. Op 1 december 2017 is Betonhuis formeel opgericht. Als Betonhuis zetten we ons elke…
Cover Activiteitenverslag Betonhuis 2019
Jaarverslag Betonhuis

Activiteitenverslag 2019

Er is veel gebeurd in 2019. We hebben gewerkt aan onderwerpen als de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging Bouw, het…