nieuwspagina

Beter stadsklimaat dankzij bestrating

Auteur: Taco van den Broek 30 oktober 2018 Laatste update 4 mei 2019

De Groene Mient in Den Haag is een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap), waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun toekomstige woning. De wijk heeft een groen karakter, dankzij de bouw van energiezuinige woningen, waarin gebruik wordt gemaakt van zonne-energie, aardwarmte en zonneboilers.Er is gekozen voor duurzame bouwmaterialen en er is goed nagedacht over de afvoer van het regenwater. Het bewonerscollectief wilde dat het water niet in het riool terecht zou komen, maar zou worden opgenomen in de grond.

De bewoners hebben samen het ontwerp voor de buitenruimten gemaakt. Robbert Kruiniger, een van de bewoners over de bestrating: “Ook de bestrating moest duurzaam zijn. We hebben in eerste instantie gekeken naar tweedehands bestrating, maar dat bleek niet haalbaar te zijn. Struyk Verwo Infra had wel een product dat aansloot bij onze wensen, de Hydro Lineo. Die bestrating zorgt ervoor dat het water dat op die betonstraatsteen komt, door spleten in variabele breedte, infiltreert in de bodem. Water dat niet direct kan worden opgenomen, wordt opgevangen in wadi’s, waarna het alsnog in de bodem verdwijnt.”

Volop mogelijkheden
De Hydro Lineo laat niet alleen het regenwater door, er kunnen ook mooie patronen mee worden gelegd. “Zo konden we combinaties maken van betonstraatstenen met een grotere verbrede voeg voor de rijbaan en de parkeerplaatsen. Voor het deel waarop wordt gelopen hebben we wel gekozen
voor een dichte variant. Die variatie in dat product was heel bijzonder.”

Duurzaam karakter
De openingen in de betonstraatsteen hebben meerdere voordelen. Een daarvan is dat het regenwater hierdoor kan worden opgenomen in de bodem. Een
ander voordeel is dat in de spleten ruimte is om gras te zaaien. Dat ziet er mooi uit, maar zorgt er ook voor dat het stadsklimaat verbetert. “Elke bestrating
die je legt, levert twee problemen op: het water kan er niet de grond in lopen, en de stad warmt op, doordat de stenen, in tegenstelling tot aarde en gras, de warmte van de zon vasthouden. Daardoor is het in de stad vaak warmer dan daarbuiten. Doordat we in de betonstraatsteen gras hebben gezaaid, blijven deze stenen koeler. En esthetisch ziet het er ook mooier uit, want de straat is groen.” De open Hydro Lineo werd ook gebruikt op de rijbaan. Dat was nog niet eerder gedaan. Voorheen werden deze betonstraatsteen voornamelijk op parkeerplaatsen gebruikt.

Weinig onderhoud
“We hadden gedacht dat de bestrating veel onderhoud zou vergen, doordat we er gras tussen hebben gezaaid. Uiteindelijk blijkt dat op de gedeeltes waar de auto’s rijden en geparkeerd staan, het gras niet zo welig tiert als je zou denken. Het groeit wel, maar wordt vanzelf kort gehouden. Op de andere gedeelten, bijvoorbeeld bij de bergingen, groeit het harder. Daar gaan we, net als bij een grasveldje, heel af en toe met een grasmaaier overheen.”