nieuwspagina

De klimaatadaptieve parkeeroplossing

Auteur: Persbericht Morssinkhof Infra Foto: Morssinkhof Infra 26 januari 2021 Laatste update 28 juni 2022

Een mooi voorbeeld van Betonvergroent! Morssinkhof Infra komt met de aquaParker: de klimaatadaptieve parkeeroplossing voor het creëren van waterberging met bodempassage en bodeminfiltratie. Toepasbaar bij bestaande en nieuwe parkeerplaatsen. Het concept is een co-creatie van Advirens, D&B Betonproductie en Morssinkhof Infra.

In stedelijke gebieden leidt de hoeveelheid verharding van straten, trottoirs en parkeerplaatsen steeds vaker tot wateroverlast en hittestress. De nieuwe waterbufferende parkeeroplossing vangt bij extreme regenval het water op. Zodra de grond het weer aankan, wordt het opgevangen water langzaam in de bodem geïnfiltreerd.

Hoe werkt het?

Deze nieuwe innovatieve parkeeroplossing die is opgebouwd uit drie lagen. De bovenste laag bestaat uit een stabiele duurzame betonplaat, die een solide basis geeft om voertuigen op te parkeren. Deze plaat is 20 cm dik en is voorzien van gaten. De gaten geven water de ruimte om snel in de ondergrond te trekken, waardoor wateroverlast voorkomen wordt. De open structuur biedt daarnaast ruimte om de platen in te zaaien met een kruidenmengsel voor een gevarieerd beeld qua blad en bloemen. De beplanting draagt niet alleen bij aan een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit, het levert ook een bijdrage om hittestress te voorkomen. Voor de beplanting zijn meerdere keuzes mogelijk, die elk overrijdbaar zijn en bestand zijn tegen zowel droogte als extreme natheid en tegen strooizout. 

Veel verschillende vormen mogelijk

In tegenstelling tot trottoirs en rijbanen zijn er onder parkeerplaatsen veelal geen kabels en leidingen aanwezig. Hierdoor is het eenvoudig om in relatief kort tijdsbestek onder bestaande parkeerplaatsen waterberging te creëren. Standaard wordt de plaat geleverd met een motief van ronde gaten. Naast deze uitvoering zijn er meerdere klant- of projectspecifieke opties mogelijk, qua vorm van de gaten, kleur en tekst.

Betonbeschermt en Betonvergroent

Wil je meer weten over de beschermende toepassingen van beton en duurzame oplossingen in beton? Lees de laatste artikelen en nieuwsberichten die Betonhuis heeft gepubliceerd over Betonbeschermt en over Betonvergroent.