nieuwspagina

Waterberging en vergroening van parkeerplaats

Auteur: Naomi Heidinga Foto: Morssinkhof Infra 24 oktober 2022 Laatste update 19 juni 2023

Duurzaamheid betekent voor elke opdrachtgever iets anders. De één zet in op recycling, de ander op vergroening en een derde wil een oplossing voor waterberging. Met de aquaParker worden al deze problemen in één keer aangepakt: deze klimaatadaptieve parkeeroplossing zorgt voor waterberging onder bestaande parkeerplaatsen, leidt tot vergroening en bestaat deels uit gerecycled materiaal. Het concept is een co-creatie van Advirens, D&B Betonproductie, Morssinkhof Infra en Arjan Woestenenk van Anacon-Infra

Rob van Asperen, werkzaam bij Morssinkhof Infra, komt het in zijn werk dagelijks tegen: iedereen verstaat iets anders onder duurzaamheid. “Wanneer je met opdrachtgevers in gesprek gaat, blijkt een ieder zijn eigen prioriteiten te hebben. Binnen bestaande wijken, met verharding in de vorm van straten, trottoirs en parkeerplaatsen is het echter lastig om een passende oplossing te vinden. Want wat ga je aanpakken? Meer groen is vaak niet zomaar in te passen. Voor waterberging is niet altijd plek, ook niet onder het wegdek vanwege de aanwezige leidingen en kabels. Bovendien brengt het openbreken van de weg overlast met zich mee. Met de drie partijen zijn we tot een oplossing gekomen die makkelijk in te passen is, op bestaande parkeerplaatsen. Daar hoef je immers geen rekening te houden met kabels en leidingen, en er hoeft geen weg te worden afgesloten.” 

Hoe werkt het?

De innovatieve parkeeroplossing is opgebouwd uit drie lagen. De bovenste laag bestaat uit een stabiele duurzame betonplaat, die een solide basis geeft om voertuigen op te parkeren. Deze plaat is 20 cm dik en is voorzien van gaten. De gaten geven water de ruimte om snel in de ondergrond te trekken, waardoor wateroverlast voorkomen wordt. De open structuur biedt daarnaast ruimte om de platen in te zaaien met een kruidenmengsel voor een gevarieerd beeld qua blad en bloemen. De beplanting draagt niet alleen bij aan een betere luchtkwaliteit en een grotere biodiversiteit, het levert ook een bijdrage aan het voorkomen van hittestress. Voor de beplanting zijn meerdere keuzes mogelijk, die elk overrijdbaar zijn en bestand zijn tegen zowel droogte als extreme natheid en tegen strooizout. De tweede laag bestaat uit een straatlaag waarop de plaat wordt gelegd. Deze laag is  goed doorwortelbaar voor de beplanting. Hiermee wordt ca. 25 cm bodempassage gecreëerd waarna het regenwater tijdelijk geborgen kan worden in de derde laag; de waterberging. Per parkeerplaats kan eenvoudig 2m3 waterberging aangelegd worden.

Parkeerplaats met uitsparingen waarin mos groeit zodat wat opgenomen kan worden in de grond

Mossen en kruiden groeien op de parkeerplaatsen.

Geen gras

“De betonplaat die wordt toegepast is vrij dik: 20 cm. Die dikte is nodig vanwege het gewicht van de parkerende voertuigen. De platen zijn zo ook bestand tegen het gewicht van een zwaarder voertuig, zoals een verhuiswagen. In het beton is secundair materiaal toegepast: gerecycled grind en gerecycled cement. Bij het ontwerp hebben we gekozen voor het inzaaien van een kruidenmengsel. Bewust geen gras, want dat zou extra onderhoud kunnen opleveren waar de onderhoudsdienst van de gemeente niet op zit te wachten. De aquaParker is inmiddels in diverse gemeenten toegepast. We monitoren welke kruiden het best kunnen worden toegepast. We kijken naar hoe de kruiden het doen bij verschillende weersomstandigheden, op welke ondergrond ze het beste gedijen en of ze niet te hoog worden.”

Veel verschillende vormen mogelijk

Standaard wordt de plaat geleverd met een motief van ronde gaten. Naast deze uitvoering zijn er meerdere klant- of projectspecifieke opties mogelijk, qua vorm van de gaten, kleur en tekst. “Een mooi voorbeeld is de plaat die gebruikt kan worden voor oplaadplekken. Deze is voorzien van een groene kleur. Daarnaast kunnen ook andere wensen van opdrachtgevers worden vervuld. In Harderwijk is bijvoorbeeld het gemeentewapen opgenomen in de betonplaat.” 

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken