nieuwspagina

Waterdoorlatende trottoirtegel helpt overlast voorkomen

Auteur: Taco van den Broek 22 januari 2020 Laatste update 4 maart 2020

Toenemende verstedelijking, groeiende onttrekking van grondwater en zeer intensieve landbouw zijn de belangrijkste oorzaken voor het zakken van het grondwater tot een onaanvaardbaar niveau. Tegelijkertijd zorgt de verandering van het klimaat voor extremere neerslag, waardoor het hemelwater vaak onvoldoende kan worden afgevoerd.

Hemelwater snel opnemen in de ondergrond

Het is dus van groot belang dat het hemelwater snel kan worden opgenomen in de ondergrond, om wateroverlast te voorkomen en om ervoor te zorgen dat het water ten goede komt aan de grondwaterstand. Een waterdoorlatende trottoirtegel helpt daarbij. 

Oldenzaal

In de Asterstraat in Oldenzaal zijn 29 oude woningen gesloopt, waarvoor 25 nieuwe energiezuinige woningen in de plaats zijn gekomen. Voor de gemeente was dit de aanleiding om ook de straat opnieuw in te richten. Hierbij is gebruikgemaakt van een stoeptegel die speciaal is ontworpen om het regenwater zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de natuurlijke grondwaterstand. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Taco van den Broek (secretaris Betonhuis Bestrating) via bestrating@betonhuis.nl.