Whitepaper Betonhuis

Beton als basis voor de bouwsector

publicatiepagina
Remco Kerkhoven 15 november 2021

Het doel van deze whitepaper is om beton op goed op de kaart te zetten bij beleidsmakers en de eventuele discussie hierover in de juiste richting te sturen. Beton is duurzaam en draagt bij aan de circulaire economie en het materiaal is geschikt voor veel klimaatadaptieve oplossingen. Betonhuis verwacht dat bouwen en wonen een belangrijk thema wordt en dat wellicht wordt teruggekeerd naar een ministerie van Volkshuisvesting – dus niet langer bij Binnenlandse Zaken, maar gebundeld met bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening.

De Nederlandse overheid heeft een grote bouwambitie. In de komende 8 jaar moeten er 900.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Om deze woningen bereikbaar te maken, moet ook de benodigde infrastructuur worden aangelegd. Daarnaast is de onderhoudsopgave (Vervanging & Renovatie) aan de bestaande infrastructuur in Nederland groot; in de komende 10 jaar moeten meer dan 214.000 kunstwerken worden onderhouden. Geen enkel bouwmateriaal alleen kan de benodigde hoeveelheden dekken die nodig zijn voor deze enorme opgave. Beton is een de basis voor deze opgave, de basis voor de bouwsector.

Behalve politici spelen ook ambtelijke ondersteuners van verschillende ministeries (AZ, BZK, EZK, Financiën, LNV) daarin een belangrijke rol. Niet alleen op landelijk niveau, maar ook op regionaal niveau.

Contactpersoon: remco.kerkhoven@betonhuis.nl

Versie 14 december 2022

Download de volledige versie