nieuwspagina

2022 invoer gesloten: eerste inzichten van Monitoringstool bekend

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Betonhuis 26 oktober 2023 Laatste update 27 oktober 2023

Het Betonakkoord heeft monitoring van duurzaamheidsgegevens geïmplementeerd om de voortgang te volgen. Drie partijen zijn verantwoordelijk voor gegevenslevering: opdrachtgevers, bouwbedrijven en toeleveranciers in de betonsector. De opgave voor het jaar 2022 is gesloten en momenteel werkt Betonhuis de rapportages uit.

De betonsector beschikt sinds 2021 over een tool voor CO₂-uitstoot en hergebruik te monitoren. Toeleveranciers, voor een groot deel verbonden aan het Betonhuis (67%) en andere partijen (16%), hebben gegevens verstrekt. De eerste resultaten worden binnenkort gepubliceerd en zijn te zien op het BetonEvent. Later dit jaar worden alle gegevens uit de monitoringstool in een webinar gepresenteerd. 

Aantal deelnemers

De ingevoerde data van de deelnemende bedrijven wordt in drie groepen gedeeld: Betonmortel, Constructief Prefab en Niet Constructief Prefab.

Aantal deelnemende bedrijven (first review)
Groep Aantal Aantal Nederland Schatting %
Betonmortel 104 139 75%
Constructief Prefab 27 45 60%
Niet Constructief Prefab 19 98 19%

Wat levert de Monitoringstool?

Na verwerking van de ingevoerde data levert de Monitoringstool in een jaarlijkse rapportage met:

  • De totale CO₂-emissie betonproductie in Nederland (op basis van de deelnemende bedrijven)
  • Een totaal van de functionele eenheid (m3) behorende bij de gerapporteerde totale CO₂-emissie. 
  • Inzicht in het totaalgebruik van secundaire grondstoffen en daarbij specifiek het gebruik van betonreststromen zoals betongranulaat. 
  • Een online prestatierapport per bedrijf (alleen zichtbaar voor bedrijf)
  • Een afspiegeling van de prestaties van het eigen bedrijf tegen de gemiddelde waarden van vergelijkbare bedrijven (alleen zichtbaar voor bedrijf)

Het Betonakkoord streeft naar verplichte rapportage en monitoring voor alle opdrachtgevers, en heeft voorgesteld dit onderdeel te maken van aanbestedingseisen. Het doel is harmonisatie van contracteisen voor een eerlijk speelveld, marktstabiliteit en technologische vooruitgang. Discussies tussen het Betonakkoord en de Rijksoverheid zijn gaande om deze voorstellen te bespreken. Lees meer op de pagina ven het Betonakkoord.

Analyse, status en rapportage

Betonhuis analyseert op dit moment de gegevens. Er wordt momenteel contact gezocht met de deelnemende bedrijven om de data van de status active door de zetten naar de status first review of naar final, in het geval van deelname aan het CSC Duurzaamheidverslag. Deelnemers met de status inactive of active vallen buiten de rapportage. Het CSC-Duurzaamheidsverslag 2022 zal medio november verschijnen. Het pilotverslag 2021 is op 20 juni 2023 verschenen

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978