nieuwspagina

Aanvullende PSA-module Arbocatalogi betonindustrie

Auteur: Anja van den Bogaart 21 september 2020 Laatste update 14 maart 2023

Werkgevers en werknemers in de betonindustrie hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden en richtlijnen hiervoor te respecteren. Om dit te bereiken is er op brancheniveau een arbocatalogus opgesteld. In deze arbocatalogus staan de gemaakte afspraken over hoe invulling kan worden gegeven aan de doelvoorschriften die de overheid stelt in de Arbowetgeving om gezond en veilig te kunnen werken.

De arbocatalogus is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de betonindustrie in Nederland en bevat een verzameling van praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in onze branche.

Aanvullende PSA-module 

Recent is een aanvullende PSA (PsychoSociale Arbeidsbelasting)-module opgesteld met de titel Arbocatalogus - ongezonde werkdruk en ongewenst gedrag. Deze module beschrijft oplossingen om stress door intern ongewenst gedrag en ongezonde werkdruk te voorkomen of te verminderen. Extern ongewenst gedrag zoals gedrag door opdrachtgevers, klanten of bezoekers maakt geen onderdeel uit van deze module.

Naar één arbocatalogus

Momenteel bestaan er nog twee verschillende arbocatalogi, een voor de betonmortelindustrie en een voor de betonproductenindustrie. Er wordt gewerkt aan een actualisatie en een integratie van de arbocatalogi tot één arbocatalogus voor de gehele betonindustrie, waarvan de PSA-module onderdeel gaat uitmaken (verwachte verschijningsdatum eind 2020, begin 2021). De tekst is dus van toepassing voor zowel betonmortel als betonproducten.  

Tot het verschijnen van de nieuwe arbeidscatalogus wordt de PSA-module als pdf beschikbaar gesteld. 

Download de PSA-module Arbocatalogus - ongezonde werkdruk en ongewenst gedrag.