kennispagina

Aardvochtig beton

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 18 februari 2019 Laatste update 27 augustus 2023

Aardvochtig beton is een beton- of mortelspecie met de consistentie van vochtige aarde. De verwerkbaarheid van de betonspecie zal liggen in de consistentieklasse C0 of C1, volgens NEN-EN 12350-4, met een verdichtingsmaat van ongeveer 1,2 tot 1,4. 

Wat is aardvochtig beton?

De term 'aardvochtig beton ' beschrijft het best welk verwerkingsgedrag deze betonspecie heeft, tamelijk droog dus. Door de opbouw van een mengsel en vooral door het lage watergehalte heeft deze betonspecie een zeer lage consistentie. 

De consistentie van 'droog' en 'aardvochtig' beton wordt uitgedrukt in de verdichtingsmaat en valt in consistentieklasse C0 of C1 (verdichtingsmaat ≥ 1,46 dan wel tussen1,45 en 1,26). Deze beproevingsmethode is vastgelegd in NEN-EN 12350-4, Beproeving van betonspecie - Deel 4: Verdichtingsmaat. Bij het meten van de verdichtingsmaat wordt een vat gevuld met betonspecie en daarna verdicht. De verdichtingsmaat wordt berekend door de oorspronkelijke hoogte te delen door de hoogte van de verdicht specie.

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM