nieuwspagina

Arbocatalogi voortaan maximaal 6 jaar geldig

Auteur: Henk Schuur 20 juni 2019 Laatste update 2 juli 2020

Op 7 juni jl. is een nieuwe beleidsregel over de geldigheid van Arbocatalogi opgenomen in de Arbowet. Dat heet de Beleidsregel Arbocatalogi 2019. De arbocatalogi zijn voortaan maximaal 6 jaar geldig. De arbocatalogi van de betonproductenindustrie en die van de betonmortel beschrijven veel concrete en praktische oplossingen en worden vernieuwd en sluiten aan op de nieuwe beleidsregel.

Nieuwe arbocatalogus eind gereed

De arbocatalogi van de betonproductenindustrie en die van de betonmortel beschrijven veel concrete en praktische oplossingen. In de laatste 2 jaar zijn aanvullende modules geschreven die onder meer gaan over gevaarlijke stoffen en over psychosociale arbeidsbelasting. Deze laatste module is ontstaan na constateringen van de Inspectie dat de oplossingen die bij de fabrieken werden gehanteerd niet altijd correct waren. De komende tijd zullen de beide arbocatalogi van betonmortel- en betonproductenindstrie worden geactualiseerd en worden geïntegreerd tot één arbocatalogus. Dit proces zal waarschijnlijk duren zodat een nieuwe arbocatalogus van Betonhuis eind 2020 ter beschikking komt.

Wat is een arbocatalogus?

Een arbocatalogus is een instrument waarmee werkgevers en werknemers branchespecifieke oplossingen bieden om gezond en veilig te werken in de fabrieken. De Inspectie SZW bekijkt of de oplossingen in de arbocatalogus voldoen aan de arbeidshygiënische strategie en of ze aan de stand der wetenschap en professionele dienstverlening voldoen. De Inspectie heeft in de afgelopen jaren geconstateerd dat er vaker een verschil bestaat tussen de oplossingen die in een catalogus zijn beschreven en de oplossingen die voor die branche eigenlijk nodig of mogelijk kunnen zijn.

Nieuwe regels
De staatssecretaris heeft nieuwe regels ontwikkeld die per 7 juni 2019 zijn ingegaan. De opvallendste wijziging in de regeling dat een arbocatalogus voortaan maximaal 6 jaar geldig is. De Inspectie zal elk jaar brieven gaan versturen naar de branches met een arbocatalogus waarvan de termijn ouder is dan 5 jaar. De branches worden dan verzocht om hun catalogus waar nodig te actualiseren en opnieuw ter toetsing aan te bieden. Betonhuis is hier dus al mee bezig. Catalogi die niet meer worden goedgekeurd of die niet opnieuw worden aangeboden  worden verwijderd uit de bijlage bij de beleidsregel. Bij een positieve toets verdient de branche een vermelding met haar catalogus in de bijlage bij de beleidsregel. Dan kunnen brancheorganisaties er weer vanuit gaan dat de beschreven oplossingen aan de Arbowet voldoen. Bekijk de Arbocatalogus Betonproducten of naar de Arbocatalogus Betonmortel.

Contactpersoon Betonhuis

Henk Schuur, stuur een e-mail