kennispagina

Beton is een veilig constructief bouwmateriaal

Zonder dat we er veel bij stilstaan, speelt beton in het leven van alledag een essentiële rol in het verschaffen van veiligheid en zekerheid. Beton beschermt en biedt iets waar de gebruiker maar zelden over na hoeft te denken; constructieve veiligheid. Betonconstructies dragen een gebouw. Ook bij de meeste aardbevingen en tornado's. 

Wat heb je aan veilige constructies als het materiaal zelf niet veilig is om mee te werken of om in te wonen? Niets! In het gebruiksstadium is beton nagenoeg inert. Het wordt niet aangetast. Het tast niet aan. De verwerking is grotendeels gemechaniseerd. Mensenhanden komen er nauwelijks meer aan te pas.

Veilig constructief bouwmateriaal

Beton beschermt tegen brute gevaren van buitenaf. Denk aan kerncentrales en ziekenhuizen waar met krachtige radioactieve bronnen wordt gewerkt, maar ook aan waterkeringen, voertuigkeringen, bunkers en schuilkelders. Bij deze toepassingen heeft beton nauwelijks concurrentie.

Beton beschermt ook tegen mildere invloeden van buitenaf, zoals zon, wind en regen. Hierin is beton niet uniek. Het prettige (en onderscheidende) is dat als beton eenmaal beschermt, dat het dan voor de rest van de gedachte levensduur ook zo is. En meestal onderhoudsvrij.

 

 

Brandveilig

Beton brandt niet en is in hoge mate tegen brand bestand. Betonconstructies bieden in het geval van een brand bescherming aan personen, eigendom en milieu. Mits goed ontworpen en uitgevoerd zijn betonconstructies zelfs tegen de meest extreme brandsituaties bestand. Ongeacht of het gaat om woningen, opslagloodsen of tunnels.

Verkeersveilig

Betonnen bruggen dragen verkeer. Damwanden keren de grond. Dat doen ze in het hier-en-nu en over een reeks van jaren. Waar verkeersveiligheid en de veiligheid van het vliegverkeer de tongen losmaken doet beton dat niet, want de constructieve veiligheid van beton is een gegeven. Een vast gegeven, tenminste zolang ontwerpers, constructeurs en uitvoerders hun werk goed doen. Constructieve veiligheid is een heus vak. Er mogen geen concessies aan worden gedaan. Zelfs bij de meest briljante innovaties is altijd de eerste vraag, wat betekent dit voor de constructieve veiligheid van mijn betonconstructie?