nieuwspagina

Betonhuis doet mee!

Auteur: Betonhuis 25 oktober 2019 Laatste update 14 maart 2023

De grens is bereikt. Ja, we moeten onze natuur (stikstof) en volksgezondheid (PFAS) beschermen. Maar nu gebeurt er niks. Overal in het land ligt het werk al maanden onnodig stil, met desastreuze gevolgen. Net als de boeren maken ondernemers zich grote zorgen. Bedrijven dreigen om te vallen, tienduizenden medewerkers kunnen hun baan verliezen en hele ketens komen in de knel waardoor ook hun klanten worden getroffen: van woningzoekenden tot zorginstellingen die hun duurzame nieuwbouwplannen zien stranden.

Het is politiek falen, waarvoor heel Nederland de prijs moet betalen. Wij ondernemers willen dat ‘Den Haag’, provincies en gemeenten de blokkade van de vergunningverlening met spoed opheffen en de economie weer laten draaien, terwijl er goed beleid wordt gemaakt voor de lange termijn.

De situatie is nijpend

  • Tienduizenden duurzame bouwprojecten liggen stil door de stikstofimpasse, net als onder andere de waterbouw en het grondverzet door het PFAS-beleid.
  • De woningbouwopgave en belangrijke duurzame investeringsprojecten lopen hierdoor vast.
  • De geschatte schade bedraagt nu al meer dan 1 miljard euro en loopt snel op nu orderportefeuilles leeg raken.
  • De eerste ontslagen zijn gevallen en de eerste ondernemer is failliet.
  • Ondernemers missen bij kabinet, provincies en gemeenten het gevoel van urgentie!

Dit moet gebeuren!

  • Bij de meeste projecten komt niet of nauwelijks stikstof vrij. De vergunningverlening kan hier doorgaan op basis van de huidige wetgeving. Wij roepen Rijk en provincies hier met spoed toe op.
  • Het kabinet moet snel met een drempelwaarde komen; alles wat daaronder blijft, heeft geen vergunning nodig. Dat voorkomt veel administratieve rompslomp.
  • Voor PFAS vragen wij praktische normen - een werkbaar handelingskader - waarmee gemeenten en bedrijven weer aan de slag kunnen.
U doet toch ook mee?

Ook Betonhuis wil de economie weer laten draaien. Betonhuis roept daarom zijn leden op de landelijke actiedag op 30 oktober massaal te steunen. Doe dat zonder anderen te hinderen, laat materieel thuis en kom met OV naar het Malieveld in Den Haag.

Voor deze actie is op de website VNO-NCW een toolkit beschikbaar gesteld met visuals voor social media en het manifest. Het Manifest voor de bouw is ook hier te downloaden. 

Contactpersoon Betonhuis

Neem voor meer informatie contact op met Paul Ewalds: 0348 484 400 of info@betonhuis.nl