nieuwspagina

Betonhuis en CI's ontwikkelen CSC-duurzaamheidsverslag op basis GRI

Auteur: Paul Ewalds / Sacha van Hout Foto: Screenshot Dutch Standard 26 april 2022 Laatste update 20 oktober 2023

Eind 2021 heeft CSC besloten de eisen voor de criteria M5.01 (duurzaamheidsverslag) en M5.02 (externe controle hierop) aan te scherpen.

Voor de M5.01-eis is de GRI-standaard van toepassing verklaard, een internationale standaard voor duurzaamheidsrapportages. Voor de M5.02-eis is controle volgens ‘ISAE 3000’ van toepassing verklaard, een niet cijfermatige financiële controle.

Nieuw format ontwikkeld

Betonhuis heeft in samenwerking met de certificerende instellingen (Kiwa, SGS, SKG) voor M5.01 een Nederlands rapportage format ontwikkeld afgestemd op de eisen van CSC om aan de GRI-standaard te voldoen. Eind maart is dit format goedgekeurd in de Technische Commissie en het bestuur van CSC. 

Eis M5.02

Om aan de M5.02-eis te voldoen stelt Betonhuis voor om de standaard NEN-EN-ISO / IEC 17065 van toepassing te verklaren, waardoor controle niet door een accountant  maar door een certificerende instelling gedaan kan worden. Na stevige discussie binnen CSC is besloten dat de controle door een derde partij gedaan dient te worden. Dit hoeft geen financiële partij (accountant) meer te zijn. Nader onderzocht wordt nog of NEN-EN-ISO / IEC 17065 toegepast mag worden, een besluit hierover moet nog binnen CSC genomen worden. 

Monitoringstool Betonhuis

Met financiering vanuit de overheid, heeft Betonhuis samen met o.a. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een nieuw instrument ontwikkeld: de Monitoringstool. Deze is gebaseerd op de functionaliteit van de huidige benchmark, die al door de sector Betonhuis Betonmortel werd gebruikt. De Monitoringstool dient als opvolger van deze versie. Onlangs is de tool aan onze leden Betonhuis gepresenteerd middels een webinar. Binnenkort volgt de introductie voor de gehele betonsector. Bekijk de animatie.   

Benchmark Betonmortel niet meer geldig
De ‘Benchmark Betonmortel’ en de jaarlijkse ‘Duurzaamheidsrapportage Betonmortel’, zijn niet meer voldoende om aan de CSC-eisen van M5.01 en M5.02 te voldoen. De gegevens die uit de huidige Benchmark of Monitoringstool kunnen natuurlijk nog wel gebruikt worden in de rapportage van M5.01 of andere interne rapportages. 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel

Download

Cover afbeelding Dutch Standard based on GRI CSC M5.01.pdf cover

Dutch Standard based on GRI CSC M501