nieuwspagina

Betonhuis maakt samen met certificerende instellingen afspraken over controles

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 1 april 2020

Betonhuis heeft samen met de certificerende instellingen (CI’s) Kiwa, SKG-IKOB en SGS afspraken gemaakt over de continuïteit van de keuringen en controles die wettelijk nodig zijn voor de productie van betonmortel en betonproducten. De afspraken duren voorlopig tot en met 28 april a.s.

De certificerende instellingen volgen de overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening. De primaire focus ligt op de gezondheid en veiligheid van mensen. Maar de kwaliteit van het beton zal aan de eisen moeten blijven voldoen. Certificering is onderdeel van het kwaliteitssysteem en de audits van de CI’s zijn een verplicht onderdeel hiervan.

Afspraken over controles en audits

Betonhuis en de CI's hebben samen het initiatief genomen om de afspraken te maken over de controles en audits in betonfabrieken en op betoncentrales. Deze zijn:

  • Veiligheid van de medewerkers staat voorop.
  • Zolang er productie plaats vindt gaan ook de controles van cement, betonmortel en prefabbeton zoals audits, inspectiebezoeken, monsternames en verificatieonderzoeken als gepland door.
  • De controles zijn tijdens deze situatie maatwerk, er is veel contact met de klant.
  • Er zijn in deze periode geen onaangekondigde bezoeken.
  • Laboratoria blijven open en de beproevingen gaan door.
  • Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van remote auditing (op afstand).
  • De certificerende instellingen volgen hierin de instructies van de RvA.
  • Er worden geen extra kosten berekend voor de extra werkzaamheden van de CI’s die hiervoor nodig zijn

Instructies Raad voor Accreditatie (RvA)

De certificerende instellingen volgen de RvA. Zij hebben instructie opgesteld die de CI's opvolgen om de audits zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zodra de situatie omtrent het coronavirus het toelaat zullen de fysieke audits weer op oorspronkelijke manier worden uitgevoerd. De huidige maatregelen gelden tot aan 28 april, daarna zullen we waar mogelijk kijken naar de mogelijkheid om audits zoals gebruikelijk uit te voeren. Wel met inachtneming van de gebruikelijke 1,5 meter afstand en andere richtlijnen van het RIVM.

Contactpersoon Betonhuis

Paul Ewalds, stuur een e-mail

Wat is een remote audit. Kiwa heeft animatie gemaakt waarin dit wordt uitgelegd.