kennispagina

Betonhuis: nieuwe afspraken loondoorbetaling zijn een stap vooruit

Op 20 december 2018 zijn nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte gemaakt tussen het kabinet, MKB-Nederland, LTO Nederland, VNO/NCW, waarvan Betonhuis lid is en het Verbond van Verzekeraars. Daarmee moet een einde komen aan de problemen die met name kleine ondernemingen ondervinden als een werknemer langdurig ziek wordt. 

Welke afspraken zijn gemaakt?

Werkgevers krijgen van het kabinet een premiekorting op de sociale premies ter waarde van 450 miljoen euro. Dat komt neer op ruim 1000 euro per bedrijf per jaar. Dit is een wettelijke afspraak en gaat in op 1 januari 2021. Vanaf 1 januari 2020 komt er een MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Verzekeraars gaan een standaardpakket aanbieden en staan garant voor loondoorbetaling in het tweede jaar. De nieuwe polis zal door verschillende verzekeraars worden aangeboden en moet bovendien aan een minimum standaard voldoen, transparant zijn en onderling vergelijkbaar. Download hier alle nieuwe afspraken.

Het advies van de bedrijfsarts leidend

Vanaf 2021 zal het advies van de bedrijfsarts leidend zijn bij de vraag welke inspanningen nodig zijn om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. Tot nu had de verzekeringsarts het laatste woord. Als tijdens de keuring voor arbeidsongeschiktheid blijkt dat de werkgever onvoldoende gedaan heeft om een zieke werknemer te laten re-integreren, dan kan hij een loonsanctie krijgen. Dit kan betekenen dat de werkgever een derde jaar salaris moet doorbetalen.

Voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof, ook namens VNO-NCW en LTO Nederland
Wij hebben altijd gezegd: het moet efficiënter, met lagere lasten en minder risico's voor kleine bedrijven. De maatregelen zoals vorig jaar aangekondigd in het Regeerakkoord, voldeden daar niet aan. Dit pakket komt een heel eind in de goede richting en biedt ondernemers keuzes. Je kunt de nieuwe verzekering afsluiten, maar het hoeft niet. Doe je het niet, dan profiteer je nog steeds van de wettelijke maatregelen.

Nieuwe afspraken stap vooruit

In de huidige regeling zijn werkgevers verplicht om 70% van het loon door te betalen in de eerste twee jaar van ziekte. Voor kleinere werkgevers is deze loondoorbetalingsplicht disproportioneel. Ook werkt deze verplichting voor werkgevers als drempel om mensen in vaste dienst te nemen. Bovendien weten zij bij re-integratie nooit 100% zeker of ze het goed doen. Daarom ziet 85% van de kleinere werkgevers zich genoodzaakt om een verzekering af te sluiten tegen de financiële risico’s. 

Reactie Betonhuis

Betonhuis waardeert de stappen die zijn gezet om kleine werkgevers te ontzorgen. Het is nog niet het eindstation en het blijft zaak om de invloed van de verzuimhistorie op de premiestelling te beperken. Betonhuis houdt samen met VNO/NCW de vinger stevig aan de pols. Volgens Annemiek Houtman, sociale zaken Betonhuis, zijn de gemaakte afspraken een stap vooruit: "Binnen het huidige stelsel is dit in elk geval het hoogst haalbare en in dit kader adviseren wij betonfabrikanten dan ook om het eigen verzekeringsproduct tijdig en kritisch tegen het licht te houden. Wij zullen bij de ondernemers blijven nagaan of het nieuwe pakket aan hun problemen tegemoetkomt".

Meer informatie:

Persbericht
Link naar VNO-NCW
Link naar MKB Nederland
Link naar Rijksoverheid

 

V.l.n.r. David Knibbe, Richard Weurding, Jacco Vonhof en minister Koolmees (foto: Jeroen Poortvliet)

Annemiek Houtman
Contactpersoon
Annemiek Houtman
Adviseur Sociale Zaken, secretaris BFBN en sector Riolering