nieuwspagina

Betonhuis ondertekent Bouwmaterialenakkoord

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 20 juni 2024

Betonhuis is een van de ondertekenaars van de ‘samenwerkingsverklaring om in gezamenlijkheid toe te werken naar een bouwmaterialenakkoord’. Deze verklaring is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en verschillende ketenpartijen in de bouwsector.

De verduurzaming van de bouw- en bouwmaterialenindustrie is cruciaal voor het bereiken van een volledig circulaire bouweconomie en het behalen van nationale doelen zoals een CO₂-reductie van 55% in 2030, vermindering van afval, en het verminderen van afhankelijkheid van primaire grondstoffen en andere landen. Het overleg tussen het ministerie en de betrokken partijen heeft aangetoond dat de verduurzaming van de ketens in de bouw nog niet snel genoeg gaat. Daarom is er een noodzaak om gezamenlijk op te trekken en de verduurzaming te versnellen.

Inhoud van de samenwerkingsovereenkomst

Marktpartijen en het Rijk gaan een samenwerkingsovereenkomst aan om binnen een jaar een bouwmaterialenakkoord op te stellen. Dit akkoord moet de verduurzaming in de bouwsector versnellen door inzichtelijk te maken welke randvoorwaarden nodig zijn en hoe barrières die de verduurzaming belemmeren, weggenomen kunnen worden. Het akkoord beoogt een langjarige samenwerking te organiseren om de doelen te behalen en de ketens te verduurzamen. Betonhuis ondersteunt deze samenwerking aangezien cement en beton een essentiële rol speelt in het behalen van de circulaire en duurzame ambities binnen de bouwsector.

Roadmap CO₂

Eind 2023 heeft Betonhuis een roadmap ontwikkeld. Met deze roadmap wil de brancheorganisatie zich inzetten voor een aanzienlijke CO₂-reductie in beton(mortel)producten tegen 2030. Deze sluit aan bij de ambities van het Bouwmaterialenakkoord. Er is al een reductie van 25% tot 30% gerealiseerd van 1990 tot 2022. De reducties volgens de roadmap variëren tussen 25% en 30% ten opzichte van 2022, wat in totaal een reductie van 50% tot 60% mogelijk maakt. 

Download de overeenkomst

joost_li.jpg
Contactpersoon
Joost Struijk
Directeur a.i.
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel