activiteit

Betonhuis op het Beton Event 2024

Locatie
Van Nelle Fabriek Rotterdam
21 november

Op 21 november in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam vindt dit toonaangevende netwerkevent plaats. Betonhuis is als kennispartner aanwezig op dit Beton Event, stand 44.

Deze dag staan inspirerende kennissessies, netwerken, kennismaken met de werknemers van de toekomst en elkaar ontmoeten centraal. Kom langs op onze stand en ga met ons het gesprek aan over bijvoorbeeld circulariteit of de ambitie om de gehele betonketen te verduurzamen. 

Uitvoering CO2 reductie Betonhuis

In januari heeft Betonhuis met zde CO₂-Roadmap een nieuwe, ambitieuze stap gezet voor CO₂-reductie in de betonsector. De CO₂-Roadmap stelt haalbare doelen tot 2030, gebaseerd op bekende technieken en ontwikkelingen. Zes betonproductgroepen, vertegenwoordigd door technische commissies van Betonhuis, hebben ambitieuze CO₂-reductiedoelen voor 2030 vastgesteld, variërend tussen 25% en 30% ten opzichte van 2022. Het behalen van deze doelen hangt onder meer af van de beschikbaarheid van nieuwe bindmiddelen, voldoende grondstoffen, en de medewerking van opdrachtgevers en constructeurs. Tijdens het BetonEvent 2024 geven wij een update.

Monitoring 

De inspanningen worden ondersteund door een gratis Monitoringstool, ontwikkeld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het Betonakkoord en Betonhuis. Deze tool volgt de Life Cycle Analyses (LCA), A1 t/m A3, van de betonindustrie en is cruciaal voor het vormgeven, onderbouwen en uitvoeren van milieubeleid. Het biedt inzicht in alle productie- en levensfasen van beton en is onmisbaar voor het effectief monitoren van de CO₂-Roadmap. Betonhuis blijft het duurzaamheidsbeleid nauwlettend volgen en rapporteert jaarlijks over de totale CO₂-emissie van betonproductie en het gebruik van secundaire grondstoffen en betonreststromen, essentieel voor het behalen van de ambities uit het Betonakkoord en het bevorderen van een duurzamere betonsector. 

Betonbouwgids

De sector betonmortel van Betonhuis ontwikkelt een nieuwe Betonbouwgids, een allesomvattend naslagwerk dat zich richt op het voorbereiden, verwerken en uitvoeren van gestorte betonconstructies. Deze nieuwe uitgave, ondersteund door digitale animaties, belooft een waardevolle bron van kennis te zijn voor professionals in de bouwsector en biedt in het bijzonder een gedetailleerd overzicht van duurzaamheidskaders om het stortproces met beton te verduurzamen. De gids zal op het BetonEvent worden geintroduceerd.

 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978