nieuwspagina

Betonhuis oprichting

Auteur: Remco Kerkhoven, Foto: Misteli 1 december 2017 Laatste update 12 november 2018

Sinds 1 december 2017 zijn de drie grootste brancheorganisaties in de Nederlandse betonmarkt verenigd onder een nieuwe koepel. De Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), het Cement&BetonCentrum (C&BC) en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) gaan verder onder Betonhuis.

Wat gaat het Betonhuis doen?

Betonhuis is het aanspreekpunt binnen de betonsector en fungeert als het kenniscentrum voor o.a. overheden, aannemers en architecten en heeft experts in dienst op het gebied van duurzaam bouwen met beton. Betonhuis richt zich op acht kernactiviteiten, die tot doel hebben om de sector effectiever en slagvaardiger te maken.

Betonhuis is een werkgeversorganisatie en staat voor belangenbehartiging van aangesloten bedrijven, voor kennisontwikkeling betontechniek en normering, en voor de promotie van een duurzaam imago van beton. Verder faciliteert Betonhuis opleidingen en diverse leermiddelen, biedt het ondersteuning bij arbeidsvoorwaarden, adviseert men op het gebied van KAM en veiligheid, en kan men er terecht voor statistiek en dienstverlening. Betonhuis vertegenwoordigt 200 bedrijven in verschillende sectoren.