nieuwspagina

Betonhuis staat achter Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Azote voor Stockholm Resilience Centre, Stockholm University. Gebaseerd op Richardson et al. 2023, Steffen et al. 2015 en Rockström et al. 2009 15 maart 2024 Laatste update 21 maart 2024

Op 14 maart 2024 heeft de Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialen (NVTB) haar steun uitgesproken voor de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, zoals aangewezen door de Rijksoverheid. Betonhuis volgt dit standpunt.

De methode, die gebaseerd is op levenscyclusanalyses (LCA's), markeert een significante stap voorwaarts in de ambitie van Nederland om duurzamer te bouwen. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken maakt gebruik van LCA's om de milieu-impact van bouwwerken vast te stellen. Dit wordt breed toegejuicht vanwege de objectiviteit en precisie ervan. Opvallend is dat de methode alle processen die betrokken zijn bij de realisatie van bouwwerken in beschouwing neemt, wat resulteert in een grondige evaluatie van de totale milieubelasting.

19 milieu categorieën

NVTB en Betonhuis stemmen in met de keuze van de Rijksoverheid voor het vaststellen van weegfactoren voor verschillende milieuprestaties, hoewel zij eerder de voorkeur gaven aan de Europese PEF-systematiek op de lange termijn. Het belang van het opnemen van alle 19 milieu categorieën om een evenwichtige beoordeling van de milieuprestatie te waarborgen. wordt benadrukt door beide verenigingen. De gereguleerde milieueffecten vragen om erkenning door de Rijksoverheid, niet alleen voor de komende vijf jaar maar ook voor de daaropvolgende vijf jaar.

In lijn met Europese normen

Bij de integrale beoordeling moet rekening worden gehouden met de 9 planetaire grenzen voor een gezonde en veilige aarde (bron: updated planetary boundaries Stockholm Resilence Centre, zie afbeelding). Hierbij zijn indicatoren van de Europese norm EN 15804+A2 van belang. Deze norm werd in 2019 na uitvoerige studie (resultaat: CEN-TR 17005), consultatie en stemmingen volgens de vaste CEN-normalisatieprocedures vastgesteld. De norm EN 15804 is daarbij in opdracht van de Europese Commissie in lijn gebracht met de Europese PEF- systematiek (Product Environmental Footprint). In Nederland gebruiken we sinds jaar en dag indicatoren als humane toxiciteit en eco-toxiciteit die nu in de EN 15804+A2 zijn opgenomen. 

Aanbeveling Nederlands beleid

NVTB geeft ook aanbevelingen het beleid vanuit de Rijksoverheid. Deze lijkt soms tegenstrijdig lijkt te zijn. Terwijl de Rijksoverheid de resultaten van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken presenteert als een integrale modellering van de milieubelasting, financiert zij ook initiatieven zoals de Nationale Aanpak Biobased Bouwen zonder verwijzing naar deze bepalingsmethode. Dit kan leiden tot een ongegronde voorkeur voor bepaalde materialen op basis van onvolledige informatie.

Conclusie Betonhuis

De aanwijzing van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken door de Rijksoverheid en het in lijn brengen met de bestaande norm wordt onderschreven door Betonhuis. Het is een belangrijke stap naar een duurzamere bouwsector in Nederland, nu en in de toekomst.

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN