nieuwspagina

Betonhuis staat achter de implementatie van de Whole-Life-Carbon op Europees niveau

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Photoshop bewerking Betonhuis 14 oktober 2023 Laatste update 25 februari 2024

Minister Hugo de Jonge heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de tijdelijke CO₂-opslag in constructies voorlopig geen waardering zal krijgen in de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). De verwachting is dat de Europese Commissie begin 2024 meer duidelijkheid geeft over de Whole-Life-Carbon benadering (WLC) en daar wacht de Minister op. 

Volgens Betonhuis is er nog geen algemene consensus over hoe de duurzaamheid van tijdelijke opslag van CO₂ in bouwmaterialen op een praktische en robuuste wijze berekend en beoordeeld kan worden. Daarom steunt de brancheorganisatie de route om te wachten op een Whole-Life-Carbon die vanuit Europa komt. Dit is een methode die tot doel heeft de totale CO₂-uitstoot gedurende de gehele levenscyclus van een product, bouwproject of gebouw te meten en te beoordelen. Dit omvat niet alleen de emissies tijdens het gebruik, maar ook diegene die ontstaan tijdens de productie, het transport, de bouw en uiteindelijk de sloop of verwijdering. Dit is een route die Betonhuis al sinds 2019 bepleit.

MPG-eis lager

De MPG-eis wordt wel verlaagd. Deze gaat van 0,8 naar 0,5 en zal volgens Betonhuis leiden tot meer vraag naar beton met een lage milieuprestatie. Dit oefent druk uit om verder te vergroenen, meer alternatieve bindmiddelen te gebruiken, slanker te ontwerpen en het hergebruik van betonelementen na afloop van hun levensduur te stimuleren. "Het biedt kansen voor versnelde verduurzaming van de cement- en betonsector", aldus Paul Ewalds, adviseur circulaire economie. 

Vraag naar groen beton 

Om deze verduurzaming te ondersteunen moet de vraag naar duurzame producten worden gestimuleerd. Voor betonproducten kan dit via het systeem van de Concrete Sustainability Council (CSC), de BRL K11002 en de nieuwe MKI-plafondwaarden die vanaf 1 oktober 2023 van kracht zijn. Het hanteren van deze nieuwe eisen door opdrachtgevers is een belangrijke stap om de bouwsector nog duurzamer te maken. 

Duurzame toekomst

Betonhuis streeft naar een herziening van de Bepalingsmethode MPG naar de WLC met als doel de milieu-impact van de gebouwde omgeving te verlagen en de transitie naar een circulaire (bouw)economie te bevorderen. "We moeten niet langer de levensduur van een weggooi-economie als standaard hanteren, maar in plaats daarvan streven naar een levensduur die optimaal gebruikmaakt van het toegepaste materiaal. Dit begint bij circulair ontwerpen en bevordert adaptieve, demontabele constructies. Dit zou een belangrijke stap zijn richting een circulaire en duurzame toekomst," laat Ewalds tot slot weten.

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978