nieuwspagina

Betonhuis steunt de samenwerkingsverklaring voor Bouwmaterialenakkoord

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Concept brief overeenkomst 17 april 2024 Laatste update 20 april 2024

Betonhuis sluit zich aan bij een samenwerkingsovereenkomst die tot doel heeft een bouwmaterialenakkoord tot stand te brengen. Deze overeenkomst, zal medio mei worden ondertekend door diverse marktpartijen en het Rijk, heeft als doel de verduurzaming van de bouwsector te versnellen. Het akkoord zal zich richten op het identificeren van randvoorwaarden en het wegnemen van obstakels om duurzaamheidsdoelen in de bouwketen te behalen. 

De samenwerking zal zich concentreren op het bevorderen van circulaire bouwmethoden en het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Dit omvat onder andere het in kaart brengen van beschikbare materialen en het monitoren van duurzaamheidsprestaties. Daarnaast zullen specifieke ketens en thema's worden aangepakt, zoals het gebruik van secundaire materialen, afvalverwerking en energie-infrastructuur.

Verduurzaming niet snel genoeg

Hoewel Nederland al een hoog percentage bouw- en sloopafval recycleert, wordt slechts een klein deel daarvan hoogwaardig hergebruikt in de bouwsector. Dit akkoord streeft ernaar dit percentage te verhogen door gezamenlijke inspanningen van de industrie en de overheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft geconstateerd dat de huidige verduurzaming van de bouwsector niet snel genoeg verloopt om de nationale doelen te halen, en daarom is een gezamenlijke aanpak vereist.

Paul Ewalds
Betonhuis is vastbesloten om bij te dragen aan de realisatie van dit akkoord en zal actief deelnemen aan de verschillende initiatieven en werkgroepen die worden opgezet. We hiermee een structuur waarin wij nu een positie als industrie hebben.

Optimalisatie secundaire materialen

De planning voor het bouwmaterialenakkoord is ambitieus, met een beoogde ondertekening voor de zomer van 2025. Gedurende het komende jaar zullen partijen werken aan concrete actiepunten en worden er regelmatig voortgangsvergaderingen gehouden. Het akkoord zal worden ondersteund door meetbare prestatie-indicatoren, zoals het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen en het optimaliseren van het gebruik van secundaire materialen. Samen met de andere belanghebbenden zal Betonhuis werken aan een duurzame toekomst voor de bouwsector en het bevorderen van circulair bouwen in Nederland. 

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel