nieuwspagina

Boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan omhoog

Auteur: Wilfred Oosterling Foto: Betonhuis 13 maart 2019 Laatste update 22 oktober 2021

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet gaan fors omhoog. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Tot op heden mag de Inspectie SZW bij niet naleven van de Arbowet in eerste instantie alleen een eis stellen of een waarschuwing geven, maar de Inspectie krijgt de bevoegdheid om direct een boete op te leggen als zij constateert dat een bedrijf niet beschikt over die wettelijk verplichte RI&E met plan van aanpak. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderzoek TNO

Uit onderzoek van TNO over de periode t/m 2017 blijkt dat slechts 45 procent van de bedrijven daadwerkelijk beschikt over de bij wet verplichte RI&E. Er blijkt op dit punt in de tijd weinig te veranderen. Ook staatssecretaris Van Ark vindt de huidige 45 procent volstrekt onder de maat. Zij wil dan ook dat bedrijven een grotere inspanning gaan leveren om de Arbowet na te leven. Daar hoort ook bij dat werkgevers meer aan preventie gaan doen. Onderdeel daarvan is het hebben van een deugdelijke RI&E met dito plan van aanpak.

Advies Betonhuis

Aan bedrijven die de Arbowet niet naleven gaat Van Ark fors hogere boetes uitdelen. Geen RI&E? Dan krijgt de werkgever een boete van maximaal 4.500 euro (dat was 3.000 euro). Geen plan van aanpak? Dan krijgt de werkgever een boete van maximaal 3.000 euro (dat was 750 euro). Betonhuis geeft het advies om de actualiteit van uw RI&E en het plan van aanpak te controleren en deze zo nodig aan te passen. Dat is goed voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en u kunt hiermee ook nog eens een boete voorkomen. 

RI&E voor de betonsector

Betonhuis heeft een RI&E voor betonproducten en betonmortel ontwikkeld. Deze is bij het Steunpunt RI&E ter erkenning aangeboden. Een erkende branche RI&E biedt vooral kleinere bedrijven (tot 25 werknemers) de mogelijkheid om goedgekeurde RI&E op te stellen zonder deze extern te laten toetsen. Dat levert weer kostenvoordeel op. De branche RI&E is in 2019 erkent en heeft nog een geldigheid tot juli 2022.

Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM