nieuwspagina

BREEAM-NL waardeert BRL K11002

Auteur: Taco van den Broek Foto: Betonhuis 20 augustus 2023 Laatste update 24 augustus 2023

BREEAM-NL erkent de uitkomsten van de ontwerptool Groenbeton en de werking van BRL K11002: MKI waarde bepaling voor beton-producten en betonmortel.

BREEAM-NL is de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Bij ieder BREEAM-NL keurmerk hoort een beoordelingsrichtlijn. In deze richtlijnen staan per duurzaamheidscategorie de eisen beschreven die aan een duurzaam gebouw of gebied worden gesteld. Deze credits zijn online doorzoekbaar. In de beoordelingsrichtlijn staat ook welk bewijsmateriaal per credit moet worden aangeleverd. Hoe meer credits worden behaald, hoe hoger de BREEAM-NL score voor een project.

BRL K11002 

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0 kent een module MAT 01 Milieubelasting van bouwmaterialen. In deze module wordt onder andere gevraagd om product specifieke milieudata in de vorm van een Life Cycle Analyse (LCA). In de Nationale Milieu Database (NMD) zijn hiervoor LCA profielen opgenomen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen project specifieke en producent specifieke data, de zogenoemde cat. 1 data in de NMD.

Voor het maken van een projectspecifieke LCA zijn tools in de markt beschikbaar, zoals de Ontwerptool Groenbeton, de rethink EPD tool en de BRL K11002 (Kiwa). De LCA die hieruit komt moet nog getoetst worden door een erkende LCA deskundige. In de BRL K11002 is beoordeling door een erkend en onafhankelijk LCA deskundige gewaarborgd en dit levert punten op in de BREEAM-score.

Duurzaam inkopen

De ontwerptool Groenbeton is ontwikkeld door Betonhuis en door leden van de bij Betonhuis aangesloten sectoren gratis te gebruiken. Op initiatief van de sector Bestrating is de BRL K11002 in eerste instantie ontwikkeld. Betonhuis heeft daarop, in overleg met Bestrating en de andere sectoren, de BRL aangepast zodat alle sectoren hiervan gebruik kunnen maken. Met deze BRL krijgen opdrachtgevers in de GWW-sector een praktische, uniforme toetsing in handen. Eerder erkende BREEAM ook het CSC systeem waarin de Ontwerptool Groenbeton ook is opgenomen. 

Taco van den Broek
Contactpersoon
Taco van den Broek
Sectorsecretaris Constructief Prefab, Bestrating, Stenen en Blokken
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN