nieuwspagina

Buildsight: woningbouwproductie blijft op peil

Auteur: Persbericht Buildsight Foto: Betonhuis 17 juni 2020 Laatste update 26 september 2020

Dankzij nog altijd goedgevulde orderportefeuilles en een werkprotocol om de verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen de meeste bouwbedrijven ondanks de corona-crisis nog goed vooruit. “Bovendien is de behoefte aan woningen zo groot dat er alles aan gelegen is om de woningbouw niet te laten terugvallen”, zegt Van Eekert, directeur van marktonderzoeksbureau Buildsight.

In het eerste kwartaal is de bouwproductie met 5,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. In vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar was er sprake van een groei van 3,1 procent. Zowel in woningen, gebouwen en grond-, water- en wegenbouwkundige (gww-)werken is in het eerste kwartaal meer geïnvesteerd dan een jaar eerder. De investeringen in woningen groeiden op kwartaalbasis met 5,6 procent zelfs het hardst in negen kwartalen. Dit wil echter niet zeggen dat de bouw immuun is voor de corona-maatregelen. Het ziekteverzuim is hoger dan normaal en de levering van bouwmaterialen hapert op sommige plekken.

Vergunningverlening is niet slecht

De vooruitzichten voor de vergunningverlening zijn niet slecht. De vergunningverlening, met name voor de bouw van nieuwe woningen, ontwikkelde zich in de eerste vier maanden van dit jaar positief. Dankzij de verdere stappen die door de regering zijn genomen in de aanpak van het stikstofprobleem, krijgt de vergunningverlening meer ruimte om zich te herstellen van de terugval die in 2019 is ontstaan. “Dat is ook nodig omdat de achterstand in de vergunningverlening op met name de woningbouwproductie erg groot is en snel moet worden ingelopen om de woningbouw niet te hard te laten terugvallen en het oplopen van het woningtekort enigszins te dempen”, zegt Van Eekert. De overheid jaagt de woningbouw aan door maatregelen als de Woningbouwimpuls – een subsidieregeling van 1 miljard euro voor de bouw van betaalbare woningen – en een korting op de verhuurderheffing die woningcorporaties financiële ruimte geeft voor de bouw van sociale huurwoningen.

Prognose woningbouwproductie

De goed gevulde orderportefeuilles zijn een goede buffer om de woningbouwproductie voorlopig nog op peil te houden. Ook de stikstofmaatregelen bieden meer ruimte voor de bouw. Door het lage niveau van de vergunningverlening in 2019 zal niet voorkomen kunnen worden dat de woningbouwproductie dit jaar met circa 5 procent krimpt, maar de vrees voor een verdere daling in 2021 lijkt op dit moment ongegrond. Als de vergunningverlening dit jaar zoals verwacht verder aantrekt, zal in de loop van 2021 de weg omhoog worden gevonden. In 2022 kan de woningbouwproductie dan weer uitkomen boven het niveau van dit jaar. De prognose voor de productie in de periode 2020-2022 is zelfs iets positiever geworden ten opzichte van een kwartaal eerder: de verwachting was dat een kleine 190.000 nieuwe woningen zouden worden opgeleverd. Inmiddels is dat opgelopen naar 194.400: een stijging van 2,5 procent.