kennispagina

Cement en betonmarkt in Nederland

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 20 april 2020 Laatste update 21 april 2024

In Nederland wordt meer dan 90% van het gebruikte cement verwerkt in beton, dat het meest gebruikte bouwmateriaal is vanwege zijn diverse voordelen zoals sterkte, duurzaamheid en brandbestendigheid. Het betongebruik in Nederland bedraagt jaarlijks ongeveer 14 miljoen kubieke meter, met een gemiddeld gebruik van ongeveer 750 liter per inwoner (zie tabel hieronder).  De betonmortelindustrie en betonproductenindustrie zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de betonproductie. Het grootste deel van het beton wordt gebruikt in woningbouw en utiliteitsbouw, gevolgd door GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) en agrarische bouw.

De betonmortelindustrie levert betonspecie aan verwerkingslocaties, voornamelijk voor woningbouw, kantoor- en agrarische gebouwen, evenals GWW-projecten. De betonproductenindustrie produceert kant-en-klare betonproducten zoals straatstenen, vloer- en wandelementen, en heipalen, die voornamelijk worden gebruikt in woning- en utiliteitsbouw en voor infrastructurele doeleinden. Daarnaast wordt een deel van het beton gebruikt door bouwmaterialenhandelaren voor verpakt cement en speciale mortels, terwijl aannemers beton gebruiken voor wegenbouwconstructies. Droge mortel wordt ook gebruikt voor diverse toepassingen zoals vloeren, metselwerk en voegspecies.

Betongebruik in Nederland

Het betongebruik van gemiddeld circa 13 à 14 miljoen m³ komt globaal overeen met 0,75 m³ beton per inwoner, en dat elk jaar opnieuw. 

Tabel: Verdeling per m3 (1.000 liter) naar producenten, sectoren en toepassingen (2020) 

Productleverancier liter totaal  liter per sector    sector 
Betonmortel 510 200 Woningbouw
150 Utiliteitsbouw
35 Agrarische bouw
95 Grond- Weg en Waterbouw
30 Overig
Betonproducten 375 140 Elementen voor woning- en utiliteitsbouw
150 Straatstenen, tegels en metselstenen
50 Heipalen
35 Rioleringen en overige toepassingen 
Handelaren in  bouwmaterialen  50 50 Voor bouwaannemers en doe-het-zelvers 
Aannemers 35 35 Voor GWW-aannemers voor onder meer betonwegen, busbanen, fietspaden 
Droge mortelindustrie  25 25 Voor metsel- en vloerspecies 

Betonmortelindustrie 

De betonmortelindustrie levert met truckmixers de betonspecie af op de bouwplaats. De aannemer verwerkt dit halffabrikaat in het bouwwerk; zo'n 510 liter per inwoner per jaar. 
Ongeveer 200 liter hiervan wordt gebruikt voor woningbouw, met name voor funderingen en vloeren. Verder wordt er circa 215 liter per inwoner verwerkt in onder meer kantoor-, school- en bedrijfsgebouwen en agrarische gebouwen, zoals stallen, schuren en kassen. De resterende 95 liter wordt toegepast in bruggen, viaducten, kademuren en overige toepassingen.

Betonproductenindustrie 

De betonproductenindustrie verwerkt jaarlijks per inwoner circa 375 liter tot kant-en-klaar verharde betonproducten. Ongeveer 150 liter hiervan wordt gebruikt voor de productie van straatstenen, tegels, betonnen metselblokken en -stenen. Zo'n 140 liter vindt zijn toepassing in allerlei elementen voor de woning- en utiliteitsbouw. Dit zijn vooral vloer- en wandelementen, maar ook bijvoorbeeld dakpannen. Daarnaast wordt 50 liter gebruikt voor heipalen en nog eens 35 liter voor rioolbuizen en -putten en overige toepassingen, zoals brugliggers. 

Bouwmaterialenhandel 

De bouwmaterialenhandelaren verkopen voornamelijk verpakt cement aan aannemers. Deze verwerken daarmee nog eens zo'n 50 liter per inwoner per jaar op hun bouwplaatsen.  

Aannemers 

Aannemers in de wegenbouw verwerken circa 35 liter in verhardingsconstructies zoals betonwegen, busbanen, fietspaden, rotondes en voor zandcementstablisaties.

Droge mortelindustrie 

Droge mortel wordt in silo's aangeleverd op de bouwplaats en wordt met name gebruikt voor vloer-, metsel- en voegspecies. Al met al goed voor 30 liter per inwoner per jaar. 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978