nieuwspagina

Circulair ontwerpen volgens het Bouwwaardemodel

Auteur: Persbericht Betonakkoord Foto: Strip: Betonakkoord 23 maart 2020 Laatste update 26 november 2023

Het uitvoeringsteam Circulair ontwerpen van het Betonakkoord presenteert het Bouwwaardemodel. Daarmee kunnen alle ketenpartners vanaf de ontwerpfase eenvoudig deelnemen aan het circulair ontwerpproces. Dat is cruciaal om tot een écht circulair bouwwerk te komen. Met behulp van een ‘stripverhaal’ legt het uitvoeringsteam uit hoe het Bouwwaardemodel werkt.

“Een goed ontworpen circulair bouwwerk is in alle opzichten circulair”, aldus regisseur Jack van der Palen van het uitvoeringsteam Circulair ontwerpen: “Bij circulair ontwerpen kijk je altijd een stap verder dan de huidige opgave. Hoe kan het bouwwerk gebruikt worden als het de beoogde functie verliest? Daarvoor moet je het hele proces bekijken: je ontwerpt volgens circulaire ontwerpprincipes, je realiseert het bouwwerk met circulaire objecten en onderdelen. Je kijkt verder dan de totale levensduur van het bouwwerk: van ontwerp tot demontage en hergebruik.”

Bouwwaardemodel

Het Bouwwaardemodel maakt voor ketenpartners inzichtelijk hoe hun activiteiten bijdragen aan een meer circulaire economie. Het verlengen van de levensduur van een object heeft de meeste potentie. Het gaat dan over zowel de technische levensduur van beton, alsook over nieuwe toepassingsmogelijkheden wanneer een constructie in de bestaande functie niet meer voldoet. Het uitvoeringsteam heeft een handleiding ontwikkeld voor het Bouwwaardemodel in de vorm van een stripverhaal. Model en handleiding zijn te downloaden op Betonakkoord.nl/resultaten. 

Jack van der Palen, team Circulair ontwerpen
Bij circulair ontwerpen kijk je altijd een stap verder dan de huidige opgave.
Het uitvoeringsteam Circulair ontwerpen van het Betonakkoord heeft het Bouwwaardemodel ontwikkeld. Daarmee kunnen alle ketenpartners vanaf de ontwerpfase eenvoudig deelnemen aan het circulair ontwerpproces. Dat is cruciaal om tot een écht circulair bouwwerk te komen.

Betonakkoord

Het Betonakkoord is een gezamenlijk initiatief van de gehele betonketen om versneld te verduurzamen. Nederland loopt hiermee voorop in de wereld. Het Betonakkoord draagt bij aan een substantiële verlaging van de milieudruk van beton. Het versterkt de innovatiekracht en concurrentiepositie van de deelnemende bedrijven en de kennis en opleidingsmogelijkheden van werknemers. De grote betrokkenheid van private en publieke opdrachtgevers geeft het Betonakkoord extra kracht om de speerpunten van het akkoord te behalen. Zeven uitvoeringsteams werken aan een samenhangend instrumentarium waarmee de deelnemende partijen de afspraken van het Betonakkoord kunnen uitvoeren: CO2-reductie, circulair ontwerpen, hergebruik van betonreststromen, impact op natuurlijk kapitaal, dalende MKI, kennis & innovatie en onderwijs & kennisdeling.

Module 4 circulair ontwerpen

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978