kennispagina

CSC Duurzaamheidsverslag 2021 bevordert groene toekomst in betonindustrie

Auteur: Remco Kerkhoven 27 juni 2023

The Concrete Sustainability Council (CSC) presenteert het eerste Nederlandse CSC Duurzaamheidsverslag, waarin de certificering van duurzaamheid in de betonketen wordt benadrukt. Het verslag toont de inzet van CSC voor een groene toekomst en de vooruitgang die in 2021 is geboekt op het gebied van duurzaamheid in de betonindustrie.

Het verslag markeert een mijlpaal voor Betonhuis, dat als Regional System Operator (RSO) fungeert voor CSC in Nederland. Betonhuis heeft samengewerkt met Nederlandse certificatie-instellingen Kiwa, SGS en SKG-IKOB om The Dutch Standard (GRI) te ontwikkelen, die voldoet aan de prestatie-eisen van CSC. Dit verslag dient als nulmeting voor de komende jaren en zal dienen als basis voor verificatie volgens de N3810-standaard in Nederland.

Bedrijven worden beoordeeld op de vijf zaken bij CSC-certificering. Deze aspecten helpen de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf in de betonsector te beoordelen:

  • Grondstoffen: Evaluatie van duurzame winning en traceerbaarheid.
  • Productieproces: Beoordeling van energie-efficiëntie, afvalbeheer en emissiereductie.
  • Kwaliteit en prestaties van beton: Controle van sterkte, duurzaamheid en veiligheid.
  • Logistiek en transport: Bevordering van efficiëntie en minimalisering van CO2-uitstoot.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Evaluatie van arbeidsomstandigheden en betrokkenheid bij gemeenschappen.

Hoogtepunten

Het CSC Duurzaamheidsverslag 2021 benadrukt enkele hoogtepunten van CSC op internationaal niveau. In 2021 heeft CSC met succes de handleiding versie 2.1 gelanceerd, wat heeft geleid tot een recordaantal certificeringen. Er zijn in totaal 240 certificaten uitgegeven, met een stijging van 25% ten opzichte van 2020. Deze certificaten zijn wereldwijd verdeeld, waarbij Duitsland met 147 certificaten de leiding neemt, gevolgd door Nederland met 40 certificaten en België met 29 certificaten.

Het verslag benadrukt ook de erkenning van CSC in verschillende Green Building Labels en de ontwikkeling van de nieuwe CSC CO₂-module, die betonleveranciers in staat stelt om CO₂-arm beton te labelen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de vergroening van de betonindustrie en de vermindering van CO₂-uitstoot.

In Nederland zijn er verschillende hoogtepunten geïdentificeerd, waaronder de certificering van Dekker voor hun zandwinning in Zwolle, die het ‘Platinum’ CSC-certificaat heeft behaald. Daarnaast zijn er 20 ‘Gold’ certificaten uitgereikt, evenals 2 unieke ‘Bronze’ certificaten voor grondstofwinning op zee en 10 ‘Silver’ certificaten.

Duurzaam inkopen van Beton

Het CSC-certificeringssysteem speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaam inkopen van beton. Opdrachtgevers kunnen bij CSC-gecertificeerde bedrijven duurzaam beton inkopen, wat bijdraagt aan de vergroening van de betonindustrie en de vermindering van milieu-impact. Het verslag benadrukt de groeiende acceptatie en adoptie van CSC-certificering door zowel opdrachtgevers als betonproducenten.

Samenwerking met stakeholders in de betonindustrie

Een ander belangrijk aspect dat in het verslag wordt belicht, is de samenwerking tussen CSC en verschillende stakeholders in de betonindustrie. Door middel van dialoog en partnerschappen worden duurzaamheidsinitiatieven gepromoot en gezamenlijke doelen nagestreefd. Deze samenwerking draagt bij aan een holistische benadering van duurzaamheid in de betonketen en stimuleert continue verbetering.

Naast de certificering van betonproducenten richt CSC zich ook op de bevordering van duurzame praktijken in andere sectoren van de betonindustrie, zoals grondstoffenwinning, transport en bouw. Het verslag toont de inspanningen van CSC om deze sectoren te betrekken bij duurzaamheidsinitiatieven en hen aan te moedigen om verantwoorde keuzes te maken.

Voortgang naar een groene toekomst

Het CSC Duurzaamheidsverslag 2021 bevestigt het belang van duurzaamheid in de betonindustrie en markeert de voortgang die is geboekt op weg naar een groene toekomst. Het fungeert als een referentiepunt voor betrokken partijen en biedt inzicht in de certificeringsprestaties, initiatieven en uitdagingen van CSC. Het verslag is een belangrijk instrument voor transparantie en verantwoording en zal dienen als leidraad voor verdere duurzaamheidsinspanningen in de betonindustrie.

CSC blijft zich inzetten voor het bevorderen van duurzaamheid in de betonketen en het ondersteunen van een transitie naar een circulaire en klimaatneutrale betonindustrie. Door middel van certificering, samenwerking en innovatie blijft CSC bijdragen aan een duurzame toekomst waarin beton op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier wordt geproduceerd en gebruikt.

Oproep

We roepen bedrijven op om bij te dragen aan onze inspanningen voor duurzaamheid in de betonketen door het delen van jullie CSC-gegevens. We streven ernaar om een compleet beeld te krijgen van de duurzaamheidsprestaties in onze sector en jullie input is van onschatbare waarde.

We horen graag jouw feedback over het CSC Duurzaamheidsverslag 2021! We willen continu verbeteren en jouw inzichten zijn daarbij waardevol. Stuur je opmerkingen, suggesties en vragen naar Remco Kerkhoven

Download verslag

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978