nieuwspagina

CSC-Goud uitgereikt aan PRECO voor toonaangevende milieuprestaties

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: PRECO 23 november 2023 Laatste update 24 november 2023

In een mooie erkenning van haar inzet voor duurzaamheid en milieubewustzijn, heeft PRECO, lid Betonhuis BPN, het felbegeerde CSC (Concrete Sustainability Council) Gouden Certificaat ontvangen. Remco Kerkhoven, adviseur Betonhuis, overhandigde namens Kiwa Nederland het certificaat uit aan Tim Veenstra, KAM coördinator PRECO.

Eén van de opvallende prestaties van PRECO is het minimaliseren van de CO2-uitstoot door de inzet van een eigen betoncentrale en het gebruik van een betonmengsel met minimale toevoeging van cement. Deze strategieën dragen niet alleen bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk, maar versterken ook de positie van PRECO als een koploper op het gebied van duurzaamheid in de bouwsector.

Certificerende instelling

Richie Hilgershom, auditor bij Kiwa heeft het bedrijf gecertificeerd: “De moderniteit van de betonfabriek van PRECO wordt benadrukt door aanzienlijke reducties in het energieverbruik en slimme productieprocessen. Deze innovaties dragen bij aan efficiëntie en verminderen de impact op het milieu, waardoor PRECO een voorbeeld wordt voor anderen in de branche.” Een ander opvallend kenmerk van PRECO is het behalen van het ISO14001-certificaat, een internationale norm die strenge eisen stelt aan het milieumanagementsysteem en dit levert punten op binnen de CSC-certificering. Het milieumanagementsysteem en de deelname aan het CSC-Duurzaamheidsverslag van Betonhuis waarborgt dat alle betonelementen op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier worden geproduceerd.

Medewerkers

De medewerkers van PRECO gaan een stapje verder dan alleen milieuaspecten. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan het ontplooien van de talenten van haar werknemers, zowel voor hun eigen welzijn als voor het algemeen nut van de onderneming en de maatschappij. Een mooi voorbeeld is het zonnedak award. Door een tip van medewerker was PRECO daarvoor genomineerd.

Innovaties 

Een van de sleutelfactoren achter het succes van PRECO is het voortdurend actief innoveren in de efficiëntie en duurzaamheid van de interne processen. Veenstra: “Dit omvat niet alleen technologische vooruitgang, maar ook het betrekken van medewerkers bij het vinden van nieuwe manieren om positieve verandering teweeg te brengen." Met het CSC Gouden Certificaat zet PRECO een standaard voor duurzaamheid in de betonindustrie en inspireert het andere bedrijven om soortgelijke initiatieven te omarmen. De erkenning bevestigt de toewijding van PRECO aan een groenere toekomst en onderstreept hun rol als voortrekker op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. "Een mooi resultaat voor ons en voor een partij als Diks Process Support B.V. Zij hebben ons goed geholpen met het behalen van goud. Samenwerking loont.", vertelt Veenstra tot slot.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN