nieuwspagina

CSC platinum voor Dekker met hoogste score wereldwijd voor duurzame zandwinning

Auteur: Persbericht Dekker Foto: Betonhuis 30 maart 2021 Laatste update 7 mei 2021

Dekker heeft voor haar zandwinning in Zwolle het CSC-certificaat Platinum behaald. Het familiebedrijf is daarbij de eerste in Nederland die aantoonbaar aan de hoogste eisen van dit internationale duurzaamheidscertificaat voor de bouwketen voldoet, en wel met de hoogste score wereldwijd. Namens Kiwa overhandigde Cascade-directeur Leonie van der Voort dit op 30 maart 2021 aan Henk van Steenbergen, KAM-manager van Dekker.

Maar liefst 97,59% van de CSC-punten behaalde Dekker voor haar productielocatie Bomhofsplas in Zwolle, de hoogste score wereldwijd. Niet alleen scoorde het familiebedrijf 100% op milieuzaken als energie, klimaat en biodiversiteit, ook op het vlak van sociale impact, bedrijfsvoering en economie (waaronder bedrijfsethiek) scoorde het uitmuntend volgens Kiwa die de  audit verrichtte.  Het CSC (Concrete Sustainability Council) zet zich wereldwijd in voor verduurzaming van beton. Het keurmerk geeft zekerheid over de verantwoorde herkomst van de gebruikte grondstoffen, een optimaal productieproces en recyclebaarheid.

Hoogste score door baanbrekende innovaties

Extra punten kende CSC toe voor baanbrekende innovaties op de Bomhofsplas met grote maatschappelijke impact. Dekker initieerde hier samen met Groen Leven het grootste drijvende zonnepark in Europa. Met 72.000 panelen wekt het park stroom op voor wel 7.000 huishoudens. Het drijvende zonnepark (een kwart van de plas) is met veel aandacht voor de ecologie ontwikkeld en is in lokaal eigendom bij Zwollenaren. Bovendien reduceert het jaarlijks 13.690 ton CO2 per jaar.

Autonome zuiger wereldwijde primeur

De autonome zandzuiger die in ontwikkeling is, gaat aanvullend voor nog meer maatschappelijke winst zorgen. In eigen beheer heeft Dekker een compleet nieuw concept hiervoor ontwikkeld. Deze fluisterstille zuiger met onderwaterpomp draait op 100% groene stroom én verbruikt 40% minder energie dan een traditionele zandzuiger. Bijzonder is ook dat deze autonoom werkt, dus zonder werknemer aan boord, te controleren via smartphone of pc. Winst voor de omgeving, veiliger voor het personeel en een reductie van 660 ton CO2 per jaar.

H. van Steenbergen, KAM-manager van Dekker
Een geweldige gift aan onze klanten, ook zij kunnen hun CSC-certificaat upgraden naar platinum.

De toonbaar trotse KAM-manager Henk van Steenbergen nam tijdens een CSC-webinar op 30 maart 2021 het platinum-certificaat in ontvangst uit handen van Leonie van der Voort. “Dit certificaat is een bekroning op onze inspanningen. We werken elke dag zo duurzaam mogelijk, dit certificaat toont het ook aan!”, aldus Van Steenbergen. “Bovendien een geweldige gift aan onze klanten. Ook zij kunnen hun CSC-certificaat upgraden naar platinum, waardevol voor de waardering bij aanbestedingen waarin duurzaamheid een belangrijk criterium is. Ook Remco Kerkhoven van CSC Nederland is ingenomen met het resultaat:  “De hoogste score op een platinum certificaat wereldwijd! Het laat zien dat de Nederlandse betonketen tot één van de duurzaamste ter wereld is. De autonome zandzuiger van Dekker is daar weer een mooi voorbeeld van. Dit soort innovaties dragen bij om de klimaatdoelstelling te halen.”

 

Dekker heeft voor haar zandwinning in Zwolle het CSC-certificaat Platinum behaald. Het familiebedrijf is daarbij de eerste in Nederland die aantoonbaar aan de hoogste eisen van dit internationale duurzaamheidscertificaat voor de bouwketen voldoet, en wel met de hoogste score wereldwijd.

Extra reden tot feest

Het behalen van dit platinum CSC-certificaat past in de ambitie van Dekker om milieuprestaties in de keten continu te verbeteren. Naast Zandwinning Zwolle hebben nog twee winlocaties, een betonmortelcentrale en twee deelnemingen van Dekker een CSC-certificaat ontvangen. Dit jaar heeft Dekker nog een reden tot feest; het familiebedrijf behaalt deze zomer haar MVO-mijlpaal: 80% minder CO2-uitstoot in de productie. Daarmee behoort het bedrijf tot de koplopers van Nederland.

Kijk de webinar over CSC hier terug