nieuwspagina

CSC scherpt controle aan voor jaarlijkse duurzaamheidsrapportage

Auteur: Betonhuis communicatie Foto: Betonhuis 1 mei 2024 Laatste update 2 mei 2024

Tijdens de laatste bestuursvergadering van de Concrete Sustainable Council (CSC) op 22 april heeft het bestuur van CSC aangegeven dat de Regional System Operator (RSO) van het betreffende land aan CSC moet doorgeven wanneer CSC-gecertificeerde bedrijven stoppen met deelname aan het CSC-duurzaamheidsverslag.

Betonhuis zal deelnemende bedrijven nogmaals herinneren aan de deadline van 10 mei 2024 voor het invullen van de monitoringstool, een cruciale stap in het behoud van het prestigieuze certificaat CSC-goud. 

Deelname CSC-Duurzaamheidsverslag

Deelname aan het CSC-Duurzaamheidsverslag, met verificatie door een gecertificeerde instelling, is een jaarlijkse vereiste voor het behoud van het certificaat op goudniveau. Terwijl (her)certificatie slechts elke drie jaar is vereist. Formeel moeten bedrijven zelf aangeven als de grondslag van het CSC-certificaat wijzigt, bedrijven moeten dus ook zelf aan de onafhankelijke Certificerende Instelling rapporteren wanneer ze stoppen met deelnemen aan het Duurzaamheidsrapport van Betonhuis. Echter, dat gebeurt niet altijd. In het geval van stopzetting zal de CSC controleren of het bedrijf een eigen duurzaamheidsrapport heeft gepubliceerd. Als dit niet het geval is, kan het CSC-certificaat worden gedegradeerd. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor het melden van materiële veranderingen aan de certificerende instelling.

Controle CSC

CSC heeft aangekondigd dat ze zullen ingrijpen bij duidelijke gevallen van niet-naleving. Volgens het Technisch Handboek hoofdstuk 1.9 kunnen certificaten worden gedegradeerd (naar zilver) als niet meer wordt voldaan aan de vereisten. Het bestuur heeft aangegeven dat dit het geval is als het jaarlijkse duurzaamheidsrapport niet openbaar beschikbaar is of als de jaarlijkse onafhankelijke verificatie volgens ISAE 3000 of de in Nederland erkende Nederlandse Standaard 3810N ontbreekt. Deze versterkte navolging van de vereisten benadrukt het engagement van CSC voor transparantie en duurzaamheid binnen de industrie en is een voorbereiding op de CRSD rapportage.

Benieuwd naar de rol van duurzaamheid in de betonindustrie? Zoek niet verder! De Concrete Sustainability Council (CSC) heeft een boeiende nieuwe video uitgebracht waarin precies wordt uitgelegd wat we doen en waarom het ertoe doet!

Nieuwe Video 

Tijdens de laatste Bestuursvergadering werd een boeiende nieuwe video gepresenteerd waarin precies wordt uitgelegd wat CSC doet en waarom het ertoe doet! Beton is als 's werelds meest gebruikte bouwmateriaal essentieel voor mondiale ontwikkeling. Echter, het waarborgen van de duurzaamheid ervan is van essentieel belang voor een groenere toekomst. Bij CSC is men bezig met een missie om de manier waarop beton wordt gewonnen en geproduceerd te revolutioneren. Het wereldwijd erkende certificeringssysteem stelt de norm voor verantwoorde herkomst, waarbij duurzaamheid wordt bevorderd in de hele betonketen. Van mensenrechten tot wettelijke naleving, en van sociaal en milieubeheer tot economisch management, we laten geen steen onomgedraaid in onze toewijding aan een groenere toekomst.

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel