nieuwspagina

De Lek Beton behaalt opnieuw goud voor duurzaamheidscertificering CSC

Auteur: Betonhuis Foto: Yasha Hoevenaars 14 maart 2023 Laatste update 24 maart 2023

De Lek Beton heeft opnieuw het duurzaamheidscertificaat van de Concrete Sustainability Council (CSC) behaald. De betonmortelleverancier scoorde opnieuw goud. Richie Hilgersom, productmanager CSC en auditor Betonmortel bij Kiwa, reikte op 9 maart het certificaat uit aan de directie.

Heidi Hollander, adjunct-directeur van De Lek Beton, vertelt dat het certificaat helpt om de manier van werken te verbeteren en om aan te tonen dat het bedrijf op maatschappelijk verantwoorde wijze onderneemt. “Duurzaamheid is een hiervan een belangrijk onderdeel. Ik vind dat CSC alle facetten van onze organisatie belicht. Het gaat onder andere om je personeelsbeleid, hoe we omgaan met onze omgeving, veiligheid, milieu en kwaliteit. Alles moet je vastleggen en als bewijs aandragen." 

Duurzaam en maatschappelijk ondernemen 

Het krijgen van een certificaat vereist veel werk en inspanning. De Lek Beton is dan ook zeer verheugd om weer niveau goud binnen te hebben. Dat is volgens Heidi echter niet het eindpunt.  Het proces blijft doorgaan. “Wij zien nu al in waar we in het vervolg nog beter op kunnen scoren of hoe we rekening kunnen houden met toekomstige strengere duurzaamheidseisen. We zijn geen groot bedrijf en we hebben geen afdeling duurzaamheid. Dus je moet er met elkaar aan blijven werken.”

De Lek Beton toont hiermee, ook aan alle stakeholders, dat de betonmortelcentrale op veel vlakken bezig is met maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Als familiebedrijf vinden we dat ook heel belangrijk, dus we blijven ons hiervoor inzetten en ontwikkelen.” 

De kracht van De Lek 

Om na drie jaar opnieuw gecertificeerd te worden, is het belangrijk goed bij te houden wat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen zijn. De Lek maakt gebruik van een ‘kapstok’ met alle eisen die in de uitgebreide managementtool van CSC staan. Daar staan puntsgewijs en per categorie de eisen in met het doel en welk bewijs je daarvoor moet aanleveren. “Ik maak een kapstok met wat er allemaal al beschikbaar is aan bewijslast” vertelt Heidi. “Als er nieuwe eisen zijn, is de data vaak wel aanwezig, maar je moet het uit je systemen krijgen zodat je het als bewijs kunt gebruiken in de CSC tool.” Het omschrijven van bewijs is niet genoeg: het moet aantoonbaar zijn binnen het bedrijf.

“De kracht van De Lek Beton is dat ze hier  CSC echt blijvend nastreven”, zegt Richie. Vorig jaar zag ik dat al. Je ontkomt er als organisatie in de huidige maatschappij niet meer aan om een verduurzamingsslag te maken. Enerzijds is dat groen inkopen, ondernemen en proberen je footprint omlaag te brengen. Anderzijds is het ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus: hoe goed ben je voor je personeel? Hoe goed ben je voor je omgeving?” Dat is onder andere goed te zien aan het aantal medewerkers dat relatief lang voor De Lek Beton blijft werken. Maar De Lek Beton investeert ook maatschappelijk verantwoord door bijvoorbeeld het sponsoren van lokale voetbalverenigingen waar de (klein)kinderen van het personeel sporten. Er wordt zoveel mogelijk lokaal ingekocht en transportafstanden proberen ze zo klein mogelijk te houden. 

Voorbeeldcentrale 

Een belangrijk CSC-onderdeel bij De Lek Beton is dat het personeel bewust wordt gemaakt van duurzaamheid. Zoals over de gevolgen van onnodig lichten aan laten of het gebruik van plastic, maar ook gezondheid en veiligheid. En: hoe opgeruimd is het terrein? Hoe train je mensen om dat ook zo te houden? Daar moet continu aan gewerkt worden. “Als je werkt met beton, moet je ervoor zorgen dat je je werkplaats goed schoonhoudt. Zeker als het gaat om grote industriële hoeveelheden”, benadrukt Richie. “De Lek Beton is een voorbeeldcentrale wat mij betreft. Het is hier écht schoon en opgeruimd.” 

De grootste verandering op het gebied van CSC in de afgelopen drie jaar is dat alleen benchmarkonderzoeken niet langer volstaan. Eerder moesten betonbedrijven alleen energie-, gasverbruik- en inkoopcijfers bij Betonhuis aanleveren om hun footprint te berekenen. Nu moet er elk jaar een duurzaamheidsrapportage gemaakt worden volgens een specifieke rapportagemethode. Vervolgens wordt die gecontroleerd door een gekwalificeerde accountant. Een recentere verandering is dat er nu ook eisen gesteld worden aan gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen, kwaliteits- en milieumanagementsystemen. “Vroeger was het voldoende om iets op papier te hebben, maar nu moet je aantonen dat je bedrijf aan specifieke eisen voldoet”, aldus Richie. 

Een fijne samenwerking

Heidi is tevreden over de samenwerking met Kiwa, vooral omdat de certificeringsinstantie hen helpt om  de normen en eisen verder te ontwikkelen,  die De Lek Beton zelf ook belangrijk vindt: “We gebruiken hun functie ook als klankbord.” Volgens Richie haal je een CSC-certificering met elkaar. “Wij kauwen als instantie niks voor, want als je een bedrijf oplossingen aanreikt, leren ze daar niks van. Wat CSC-certificering betreft moet je onthouden: wat vandaag goud is, is morgen zilver. Dus blijf verbeteren en ontwikkelen.” 

Remco Kerkhoven
Contactpersoon
Remco Kerkhoven
Adviseur Marketing, CSC, Communicatie, Statistiek
0613049978
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM