nieuwspagina

Doe mee met het project gezond en veilig werken!

Auteur: Henk Schuur Foto: Betonhuis 16 oktober 2019 Laatste update 8 september 2021

Betonhuis heeft een forse subsidie ontvangen voor het project gezond en veilig werken. In het project staat de dialoog tussen medewerkers over gezond en veilig werken centraal zodat er samen aan deze verantwoordelijkheid wordt gewerkt. Wilt u samen met uw medewerkers dit vanzelfsprekend maken? Dan is deelname aan dit project een niet te missen kans. Meld uw bedrijf direct aan. Betonhuis zoekt tien bedrijven die hieraan willen deelnemen.

Project vanzelfsprekend gezond en veilig werken

Betonhuis heeft een nieuw project opgezet met het doel om gezond en veilig werken in de bedrijven vanzelfsprekend te maken. Recent hebben wij van het Ministerie van SZW een positieve reactie ontvangen op ons projectvoorstel met een toezegging van een forse subsidie. Het project start in september met de werving van bedrijven en heeft een looptijd van ongeveer 1½ jaar. Alle bedrijven in de betonindustrie kunnen deelnemen. 

De dialoog over veiligheid op gang brengen

Al jaren wordt er in onze industrie gewerkt aan gezondheid en veiligheid van de medewerkers. Ook binnen Betonhuis wordt hieraan veel aandacht besteed. In het verleden konden enkele grote projecten in de betonproductenindustrie rekenen op financiële steun van het Ministerie van SZW: het project Verbetercoaches (2012-2013) en het project Voortdurend Veilig (2015-2016). Deze projecten hebben ertoe geleid dat het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers aantoonbaar is verbeterd. Tegelijkertijd constateren we dat de aandacht voor gezondheid en veiligheid af en toe wat wegzakt, vooral waar het gaat om het aanspreken van medewerkers op onveilig gedrag. Een van de resultaten die met de eerdere projecten is geboekt, is dat medewerkers van de deelnemende bedrijven gezond en veilig werken gingen zien als een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit draagt in grote mate bij aan de doelstelling van het project, namelijk het vanzelfsprekend vinden dat er gezond en veilig wordt gewerkt. Daarvoor zetten we de dialoog hierover in de bedrijven centraal. De dialoog is een hulpmiddel waarmee men in bedrijven kan leren hoe met elkaar om te gaan, hoe de onderlinge samenwerking vorm te geven. Stap voor stap wordt dan gewerkt aan het onderlinge vertrouwen en aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voor teamleiders, voormannen en productieleiders

We steken dit project in op het niveau van teamleiders, voormannen en productieleiders. Dat bereiken we vooral door te oefenen. Hoe ga ik als teamleider bijvoorbeeld een gesprek aan met een medewerker die de veiligheid niet in acht neemt, of hoe voer ik een gesprek over te hoge werkdruk of ongewenst gedrag?  Door mensen in de bedrijven te leren de dialoog te voeren, willen we bereiken dat er bewustwording ontstaat van de oorzaken van weerstand of gewoonten om niet te veranderen. Dit is noodzakelijk om een blijvende gedragsverandering te realiseren en gezond en veilig gedrag vanzelfsprekend wordt.

Het voeren van de dialoog in de bedrijven wordt geoefend in dialoogtrainingen. Die worden verzorgd door enkele gedragspsychologen (coaches). Zij gaan de medewerkers hierin ook verder begeleiden. Daarnaast zijn zogenoemde werkplaatsen voorzien waarin samen met de deelnemende bedrijven handvatten worden ontwikkeld waarmee de resultaten uit de gesprekken over gezond en veilig werken geborgd kunnen worden, zodat gezond en veilig gedrag, net als ‘tandenpoetsen’, vanzelfsprekend wordt.