Geotechniekdag 2019

De geotechniekdag is een veelzijdig evenement en heeft een actuele invulling met plenaire presentaties en parallelsessies. 

The Future of Geo-Engineering

Het vakgebied van de geotechnisch adviseur is momenteel snel aan het veranderen. Krachtiger software en het gebruik van rekencapaciteit via cloud computing zullen het mogelijk gaan maken om dynamische modellen op te stellen, waarin real-time aanpassingen in het ontwerp worden doorgerekend. Hiermee wordt het doorrekenen van alternatieven of het verwerken van ontwerpaanpassingen veel minder tijdrovend, en kan op een andere manier over ontwerpprocessen worden nagedacht.

3D printen van vrije vormen in beton

De ontwikkelingen op het gebied van het 3D printen van vrije vormen in beton en de nadruk op circulair ontwerpen zullen uiteindelijk ook iets gaan betekenen voor ons vakgebied. Hoe gaan wij als geotechnisch ontwerpers om met de wens tot meer circulair bouwen en hergebruik van materiaal?

Keverling Buismanprijs

Vast onderdeel van de Geotechniekdag is de uitreiking van de Keverling Buismanprijs. Deze prijs wordt elke twee jaar uitgereikt voor de beste publicaties en de beste afstudeerders op het gebied van de geotechniek.

Voor wie?
Deskundigen en belangstellenden op het gebied van de geotechniek in dienst van overheid, ontwerp- en ingenieursbureaus, gespecialiseerde adviesbureaus, opdrachtgevers, aannemers, waterschappen, wetenschappelijk onderwijs in Nederland en België.

Meer informatie