nieuwspagina

Grooving en grinding van betonwegen

17 april 2019 Laatste update 18 maart 2020

Betonwegen en geluid zijn altijd onderwerpen als je het over de voor- en nadelen van betonverhardingen hebt. Sinds enkele jaren is een oppervlaktebehandelingstechniek 'grooving and grinding' vanuit Amerika ook in Europa onder de aandacht gebracht. Hoewel deze techniek in Amerika juist toegepast wordt om de stroefheid van oude betonwegen te verbeteren, blijkt dat er een aanzienlijke geluidreductie optreedt wanneer deze techniek wordt toegepast.

Hoe werkt deze techniek dan?

In het verharde betonoppervlak wordt met behulp van een reeks op een as geplaatste diamantschijven een profilering aangebracht, waarvan de diameters en de onderlinge afstand afgestemd worden op het gewenste aan te brengen profiel in het oppervlak. Er wordt een negatieve textuur geslepen met telkens 1 grove diepe groef en 4 fijne ondiepe groefjes. Deze techniek noemt men dan ‘grooving and grinding’ en de daarmee verkregen textuur ‘Next Generation Concrete Surface’ (NGCS).

Proefvakken in Nederland

In Nederland zijn tot nu toe twee proefvakken aangelegd.

Het eerste proefvak, met een lengte van 50 m, ligt in de busbaan op de Huizingalaan te Eindhoven. Vanuit Betoninfra is daar veel aandacht aan geschonken, zowel aan de uitvoeringstechniek als aan de resultaten van o.a. de geluidsmetingen. Dit proefvak toonde een geluidreductie aan van 4 dB(A) ten opzichte van de referentie (= dicht asfaltbeton).

Eind maart 2019 is in opdracht van de gemeente Goirle bij een reconstructie een proefvak NGCS aangebracht op de N630, waar enkele jaren geleden een betonverharding met een bezemtextuur is aangebracht. Dit proefvak heeft een lengte van 75 m. De metingen (in 2019 en daarvoor) zijn uitgevoerd door het Team Metingen en Onderzoek van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De geluidemissie van het gegrinde gebezemde beton op de Turnhoutsebaan in Goirle voor lichte motorvoertuigen is 3 à 4 dB en voor zware motorvoertuigen circa 3 dB lager dan die van het referentiewegdek (= dicht asfaltbeton).