kennispagina

Informatieblad voor specificaties recyclinggranulaten

Samen met BRBS Recycling heeft Betonhuis een informatieblad opgesteld met materiaalspecificaties van recyclinggranulaten voor beton. Dit overzicht met verschillende kwaliteitsklassen is bedoeld als een handvat voor betonproducenten bij het gebruik van recyclinggranulaten als toeslagmateriaal in beton.

Materiaalspecificaties van recyclinggranulaten

Er zijn verschillende betonkwaliteiten en er zijn verschillende kwaliteiten recyclinggranulaten. Om de juiste combinatie van kwaliteiten te kunnen maken is er behoefte ontstaan aan een richtlijn voor het gebruik van recyclinggranulaten in verschillende toepassingen. Het overzicht van verschillende kwaliteitsklassen is bedoeld als handvat bij gebruik van recyclinggranulaten in beton.

Kwaliteitsklassen voor eenduidige afstemming

De tabellen zijn gebaseerd op de huidige normen voor beton en voor toeslagmateriaal voor beton; NEN-EN 12620, NEN 5905, NEN 8005 en BRL 2506-1. Deze normen bevatten veel ruimte voor verschillende kwaliteiten van recyclinggranulaat. Daardoor blijft afstemming nodig tussen leveranciers en afnemers. Deze richtlijn kan helpen bij de communicatie tussen bedrijven. Met de richtlijn kunnen bedrijven duidelijke en concrete afspraken maken over de kwaliteit van recyclinggranulaten. Het document is niet verplichtend of normstellend. Het kan in de toekomst wel worden gebruikt als basis voor nieuwe normen.

Download het informatieblad voor specificaties recyclinggranulaten. (Alleen voor leden Betonhuis).

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel