nieuwspagina

Kennissessies Betonakkoord

Auteur: Persbericht Betonhuis Foto: Adobe Stock 4 juni 2021 Laatste update 14 juni 2021

Betonhuis komt met een serie van elf kennissessies om een versnelling te geven aan duurzaam beton in Nederland. Voor de één kan de overstap naar duurzaam beton niet snel genoeg gaan. De ander wacht liever nog op nieuwe technieken, vindt het minder urgent of weet niet welke mogelijkheden er zijn. Om klimaatverandering tegen te gaan is het wel belangrijk dat we minder energie gebruiken, minder CO2 uitstoten en meer circulair denken.

Een groep vertegenwoordigers uit de cement- en betonindustrie en de bouwsector heeft samen met opdrachtgevers de afgelopen 2½ jaar routekaarten voor verdere verduurzaming van de bouwsector gemaakt. Deze komen voort uit het Betonakkoord, een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei in de bouwketen. Alles is zó voorbereid dat de resultaten ervan uitgevoerd kunnen worden. De ambitie is groot. De opgestelde routes laten zien dat het mogelijk is om in 2030 50 tot 60% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd toeslagmateriaal) terug te brengen in nieuwe producten. Maar dat lukt alleen als de cement- en betonketen, de bouwsector en opdrachtgevers dit versneld gaan implementeren. Daarom deze kennissessies. "Het zijn aan de slag met het Betonakkoord sessies", aldus Edwin Vermeulen, technisch adviseur Betonhuis en moderator van de webinars.

Edwin Vermeulen, adviseur Betonhuis
In deze serie worden relevante routekaarten vanuit de cement- en betonindustrie uitgediept en toegelicht
Bekijk onze uitnodiging voor de webinars: aan de slag met het Betonakkoord.

Betonhuis webinars: kennis- en brainstormsessies

Onder de noemer ‘Aan de slag met het Betonakkoord’ komt Betonhuis met een serie van elf kennissessies in de vorm van webinars. De brancheorganisatie ziet dit initiatief als kans om van elkaar te leren en meer samen te werken. “In deze serie worden relevante routekaarten vanuit de cement- en betonindustrie uitgediept en toegelicht”, aldus Edwin Vermeulen. Volgens hem doen de cement- en betonproducerende bedrijven al veel aan verduurzaming. Welke technische mogelijkheden zijn er tussen nu en vijf jaar binnen handbereik? En hoe ziet de weg van CO2-neutraal cement eruit? “Er zijn veel perspectieven uit het Betonakkoord gekomen, een groot deel is nu al bruikbaar, maar is nog onbekend bij opdrachtgevers. Een deel van deze kennis zit bij de bij Betonhuis aangesloten bedrijven en zijn dus direct toepasbaar, een ander deel is nieuw en moet nog door onze industrie opgeschaald worden.”

Voor wie?

De elf digitale bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers uit de cement- en betonindustrie, medewerkers van bouwbedrijven, beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, duurzame programmamanagers en voor opdrachtgevers. De reeks slagsessies wordt mogelijk uitgebreid met roadshows, workshops op locatie en afgesloten met een symposium.

Het programma is hier te vinden

Webinar gemist?

Kijk deze terug op het you-tube kanaal van Betonhuis.

Download flyer
(1)

Webinars Aan de slag met Betonakkoord

Het betonakkoord heeft als doel onze sector verder te verduurzamen. Betonhuis helpt je graag om aan de slag te gaan met dit akkoord.
Wij organiseren 11 webinars waarin veel kennis wordt gedeeld en concrete voorbeelden en tips worden gegeven over onderwerpen als
CO2-reductie en circulariteit. Bekijk het programma

Lees verder