kennispagina

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu

Betonhuis zet zich in voor haar leden op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Betonhuis vertegenwoordigt de leden op het gebied van kwaliteit, arbeidsveiligheid en milieu in tal van externe commissies en is betrokken bij de ontwikkelingen en regelgeving op dit gebied.

Enkele van deze commissies zijn:

• KOMO Adviesraad;
• Green Deal Verduurzaming Betonketen en voorbereiding Betonakkoord;
• College van deskundigen Recyclinggranulaten;
• College van deskundigen Korrelvormige materialen;
• NVTB: Adviescollege Milieu en Kwaliteit (AMK);
• NEN: Schaduwcommissie korrelvormige materialen;
• Projectgroep Radon en projectgroep StraVen;
• BIBM Environmental committee;
• SBRCUR commissie Groen beton;
• SBRCUR commissie duurzame en betrouwbare betonconstructies;
• MVO Netwerk brancheorganisaties;
• Bedrijfslevenoverleg Activiteitenbesluit;
• Brancheoverleg Ondernemingsdossier;
• Platform bodemkwaliteit.

Kwaliteit

Op 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) van kracht geworden. Producten waarvoor een geharmoniseerde productnorm bestaat moeten vanaf die datum zijn voorzien van CE markering en een Prestatieverklaring, de Declaration of Performance (DoP). Betonhuis geeft uitleg en ondersteuning bij het gebruik van CE markering en het opstellen van de DoP.

Arbeidsveiligheid

Betonhuis zet zich samen met haar leden in voor een veilige branche. Doel is telkens om veiligheidsbewustzijn op de kaart te zetten, of belangrijker: tussen de oren te krijgen. Momenteel loopt het project Voortdurend Veilig.

Milieu

Producenten die aangesloten zijn bij Betonhuis gaan zorgvuldig om met ons milieu en dus met grondstoffen en energie. Bij de genomen maatregelen staat de duurzaamheid van beton in de gehele levenscyclus centraal. Enkele van de projecten waar de Betonhuis zich voor inspant:

  • Actualiseren LCA’s;
  • Verlagen van het klinkergehalte in beton;
  • Rekenprogramma CO2 emissie;
  • Stimuleren van de recycling van beton.