Marktconsultatie: toelichting op LCA- en LCC-berekeningen

Uitnodiging voor de marktconsultatie: toelichting op LCA- en LCC-berekeningen en meetmethode circulariteit voor pilotprojecten over beton-innovaties.

Op 10 oktober 2019 organiseren Rijkswaterstaat en ProRail samen met SGS Intron, CE Delft, Copernicos Groep en TNO een marktconsultatie om recent ontwikkelde inzichten voor de standaard-rekenregels met marktpartijen en initiatiefnemers te delen.

Rijkswaterstaat/ProRail nodigen marktpartijen, initiatiefnemers uit om waar mogelijk tijdens de marktconsultatie betere input op deze standaard-rekenregels te leveren. Een marktconsultatie is een instrument ter voorbereiding van een aanbesteding van grote, complexe of innovatieve projecten of wanneer de prijs van een project moeilijk te ramen is. Deze consultatie betreft een initiatief in het kader van de Klimaatenveloppe.

Met name Experts/Adviseurs op gebied van uitvoeren van kostberekeningen en duurzaamheidsberekening voor beton-innovaties en traditioneel beton zijn van harte welkom.

Aanmelding

Uiterlijk 8 oktober 2019 via eize.drenth@rws.nl

Contactpersoon Betonhuis

Edwin Vermeulen, stuur een e-mail