nieuwspagina

Milieu-investeringsaftrek (MIA) op circulaire en duurzame Betonproducten is in 2024 vervallen

Auteur: Remco Kerkhoven Foto: Betonhuis 8 januari 2024 Laatste update 9 januari 2024

De nieuwste Milieulijst voor milieuvriendelijke investeringen met belastingvoordeel is in 2024 flink aangepast. Met als gevolg dat ondernemers geen belastingvoordeel meer ontvangen op investeringen in circulaire betonproducten. In totaal zijn voor 112 bedrijfsmiddelen de mogelijkheden veranderd. En op 108 bedrijfsmiddelen wordt geen belastingvoordeel meer gegeven.

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen waar ondernemers Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) voor kunnen aanvragen. Door gewijzigde Europese staatssteunregels en evaluatie van de regelingen MIA en Vamil is de nieuwste Milieulijst flink aangepast. Betonhuis analyseerde de nieuwe lijst. Bij duurzame betoninvesteringen is er gekeken naar de nieuwe Europese regels voor staatssteun, die zijn vastgelegd in de de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). In de RVO brochure staat dat de gewijzigde AGVV de oorzaak is voor beëindiging E6211 en E6216 (zie pagina 12). Op pagina 9 staat dat staatssteun in de in 2023 aanzienlijk gewijzigde AGVV alleen nog maar mogelijk is als er milieuwinst wordt behaald.

Geen milieuwinst voor betongranulaat

Eind 2023 heeft I&W een Betonketenanalyse door SGS laten uitvoeren voor het Circulair Materialen Plan (CMP1), zie SGS IE INTRON Bulletin 38 (flippingbook.com) De conclusie was dat toepassen van betonreststromen in nieuw beton geen milieuvoordeel opleveren, want voor toepassing van betonreststromen voor weg fundatie is nog geen alternatief dan zand-cement stabilisatie met een hogere milieu impact. Daarom is de Mia niet meer van toepassing voor betonreststomen in nieuw beton.

Circulaire Economie

Mia Vamil is wel van toepassing bij:

Wijzigingen
Code Omschrijving Status
Code E 6211 Duurzaam beton(product) van ten minste 30% gerecycled materiaal vervallen
Code F 6216 Geopolymeer betontegel van ten minste 70% gerecycled materiaal vervallen
Code A 6214 Betontegel van ten minste 75% gerecycled materiaal (vervallen) vervallen
Code G 3117 Elektrisch of waterstof aangedreven truckmixer gehandhaafd
Code F 1411 Opwerkingsinstallatie voor AEC-bodemas nieuw

Conclusie Betonhuis

De eisen van duurzame gebouwen zijn op punten aangescherpt. Duurzame gebouwen met industriefunctie komen voor maximaal 30.000 m2 bruto vloer oppervlak in aanmerking voor MIA. Het vereiste aandeel demontabele bouwproducten is bij circulaire gebouwen verhoogd naar 50%. Ook is een minimale energie-eis opgenomen. Verschillende bedrijfsmiddelen met betrekking tot gebouwinrichting en bouwmaterialen zijn door gewijzigde Europese staatssteunregels vervallen.

Paul Ewalds, adviseur Betonhuis: “De nieuwste Milieulijst is flink aangepast. Hoewel er misschien niet direct een groot milieuvoordeel te behalen valt is het belang van het beschikbaar houden gerecycled beton als grondstof voor de circulaire economie van groot belang, hiervoor moeten we zorgen dat de materialenstroom schoon blijft en zorgen voor voldoende beschikbaarheid van grondstoffen voor beton om schaarste in de toekomst tegen te gaan. Betonhuis ziet dat veel duurzame betonproducten buiten de MIA en Vamil regeling vallen en we sturen aan op een gesprek met I&W."

Meer informatie

Meer informatie over MIA en Vamil

Online zoeken in de nieuwe Milieulijst

Paul Ewalds sectorsecretaris Betonmortel
Contactpersoon
Paul Ewalds
Adviseur Beleid en Regelgeving, sectorsecretaris Betonmortel
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM