kennispagina

Milieuklasse van beton

Auteur: Communicatie Betonhuis Foto: Foto: RWS 19 december 2018 Laatste update 17 augustus 2023

Met milieuklassen worden de omstandigheden aangegeven waaraan betonconstructies worden blootgesteld. Deze zijn gebaseerd op het risico voor de aantasting van het beton of de wapening. Voorbeelden hiervan zijn dooizouten, zeewater of agressieve chemicaliën.

Waarom is de mileuklasse van beton belangrijk?

De constructeur legt in de projectspecificatie vast welke milieuklasse(n) van toepassing zijn op welke onderdelen. De milieuklasse bepaalt op hoofdlijn de samenstelling van beton, maar ook de dekking en maximaal toelaatbare scheurwijdte. De water-bindmiddelfactor, het minimum bindmiddelgehalte en eventueel het luchtgehalte kan per milieuklasse verschillen. De aanduiding van de verschillende milieuklassen bestaat uit:

  • Letter X voor de exposureclass
  • Hoofdletter van het betreffende aantastingsmechanisme
  • Cijfer voor de mate van de omstandigheid (risico)
X en hoofdletter Opmerking  Cijfer  Opmerking 
X0  geen aantasting  (0,40)   
XC aantasting door carbonatatie (beton in min of meerdere mate blootgesteld aan vocht) XC1 (0,40) droog of blijvend nat
    XC2 (0,30) nat, zelden droog
    XC3 (0,30) matig vochtig
    XC4 (0,30) wisselend nat en droog
XD aantasting door chloriden, zoals in dooizouten XD1 (0,20) matig vochtig
    XD2 (0,20) nat, zelden droog
    XD3 (0,20) wisselend nat en droog
XS aantasting door chloriden uit zeewater XS1 (0,20) blootgesteld aan zouten, maar niet direct in contact met zeewater
    XS2 (0,20) blijvend onder water
    XS3 (0,20) getijdenzone, spat- en stuifzone
XF aantasting door vorst en dooiwisselingen XF1 (0,30) deels verzadigd met water, zonder dooizouten
    XF2 (0,20) deels verzadigd met water, met dooizouten
    XF3 (0,30) verzadigd met water, zonder dooizouten
    XF4 (0,20) verzadigd met water, met dooizouten
XA chemische aantasting XA1 (0,20) aantasting door bijvoorbeeld: boorzuur, , creosoot, kresol, visolie, varkensvet, glycerine, bier, bleekwater
    XA2 (0,20) aantasting door bijvoorbeeld: azijnzuur, carbolzuur, melkzuur, mierenzuur, amandelolie, kokosolie, terpentijn, fenol, glucose, urine, wei
    XA3 (0,20) citroenzuur, humuszuur, zoutzuur, zwavelzuur, kuilvoer, cider, appelwijn, mest, waterstofsulfide, vruchtensap
XM mechanische aantasting    
Milieuklasse volgens de NEN-EN-206-1/8005

Stappenplan bepalen milieuklasse

Met het stappenplan milieuklasse van Betonhuis betonmortel (vh VOBN) zijn op een eenvoudige manier de verschillende milieuklassen van een bouwdeel te bepalen. Per bouwdeel dient eerst de situering te worden bepaald. Daarna kiest u een kolom die moet worden aanhouden. Dit stappenplan geldt alleen voor de gangbare constructies en niet voor bijzondere gevallen.

Math Pluis
Contactpersoon
Math Pluis
Adviseur Techniek en Regelgeving, sectorsecretaris BPN
Wilfred Oosterling
Contactpersoon
Wilfred Oosterling
Adviseur Bouwtechnologie, KAM