nieuwspagina

Nationale Milieudatabase (NMD) herzien

15 juli 2019 Laatste update 16 juli 2019

Bij het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken is het van belang om uit te gaan van uniforme data van grondstoffen en bouwmaterialen. Daarom maken we in Nederland gebruik van de Nationale Milieudatabase (NMD). Deze database was echter toe aan een update om beter aan te kunnen sluiten bij recente ontwikkelingen op nationaal en Europees niveau. Op 1 juli is de nieuwe versie van de NMD beschikbaar gekomen.

Uniforme data van grondstoffen en bouwmaterialen

In de NMD staan milieuprofielen van grondstoffen en van bouwmaterialen die zijn bepaald op basis van een levenscyclusanalyse (LCA). In de meeste gevallen zijn dit data van bedrijven en van branches. Ook voor verschillende soorten cement, betonproducten en betonmortel zijn data opgenomen in de NMD. 

Wat is er gewijzigd?

De structuur van de NMD is per 1 juli aangepast zodat deze meer in lijn is met nieuwe ontwikkelingen op gebied van het meten van milieuprestaties, zowel nationaal als op Europees niveau. Dat houdt onder meer in:

  • De integratie van de B&U database met die van de GWW database (DuboCalc).
  • De datastructuur van de NMD is in overeenstemming gebracht met de NLsfB-systematiek en de RAW systematiek. Daarmee is ook de basis gelegd voor aansluitingen op BIM toepassingen. 
  • Er is een aangepaste set van functionele eenheden van bouwelementen opgenomen. 
  • De nieuwe NMD is webbased geworden. Dat betekent dat nieuwe productinformatie gelijk zichtbaar wordt.
  • De milieuprestatie van een product na het einde van zijn levensduur is inzichtelijk gemaakt. 

Milieuprestatie na einde levensduur beter in beeld

De wijze waarop de milieuprestatie van een bouwmateriaal aan het einde van de gebruiksfase wordt gedeclareerd is veranderd. Het gaat hier specifiek over de zogenaamde Module D van de LCA. Met deze module wordt inzicht gegeven in de waarde van het bouwmateriaal na het einde van zijn levensduur. Een belangrijk aspect van circulair bouwen, het demontabel bouwen of de losmaakbaarheid van bouwmaterialen kan daarmee ook beter in beeld worden gebracht. Zo heeft bijvoorbeeld het rechtstreeks hergebruik van een betonelement uit een slooppand een betere milieuprestatie dan het breken van zo’n betonelement tot betongranulaat voor toepassing in nieuw beton. Daarmee worden de bedrijven geprikkeld om meer aandacht te besteden aan circulariteit. Wel dient er daarbij duidelijk te worden aangetoond dat het doorgerekende scenario realistisch is. 

Nieuwe betondata in de NMD

Momenteel zijn veel bedrijven en branches druk bezig om de NMD te vullen met nieuwe LCA data. Vaak gaat het om geactualiseerde data, omdat veel LCA’s meer dan 5 jaar oud zijn en daarna ongeldig zouden worden. Bestaande, nog geldige, data worden bijgewerkt zodat ze in de nieuwe structuur passen.

Betonhuis sector Constructief Prefab heeft onlangs de LCA van verschillende betonproducten zoals vloeren, wanden, heipalen en balken/kolommen geactualiseerd. Binnenkort komen deze cijfers ook beschikbaar in de nieuwe structuur van de NMD.

LCA data van de sectoren Betonmortel en van Stenen en Blokken die momenteel in de NMD zitten zijn nog geldig. Deze data worden automatisch omgezet naar de nieuwe structuur.